Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 11-04-2019

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów

Szkoły Podstawowej Nr 78 im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Pragnę przypomnieć, że dni 15 – 16 – 17 kwietnia są dodatkowymi dniami wolnymi dla wszystkich uczniów klas od I do VII i III klasy gimnazjum od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie par. 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11.08 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1603) ustalone decyzją dyrektora po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W okresie prowadzonej akcji strajkowej Świetlica Środowiskowa działająca w budynku szkoły jest otwarta w każdy dzień od rana od godziny 8.00 również w najbliższy czwartek i piątek.

Pragnę Państwa poinformować i zapewnić, iż wszystkie procedury w zakresie przeprowadzenia egzaminów  zostały zachowane i szkoła jest przygotowana na planowe przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty. Proszę, aby uczniowie pojawiali się w szkole w każdym dniu (poniedziałek, wtorek, środa) o godzinie 8.15 i mieli ze sobą niezbędne przybory(długopis z czarnym tuszem, dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Jeżeli trzeba wykonać jakieś rysunki-zdający wykonują je długopisem). Przynosimy również  legitymację szkolną. Uczniom życzę optymizmu i szczęścia, życzę słusznych decyzji, aby mądrze wykorzystali swoją wiedzę i umiejętności na tegorocznych egzaminach.

Z poważaniem
Sławomir Nosek
Dyrektor SP78

Skip to content