Rekrutacja

„Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem”

Johann Heinrich Pestalozzi

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z pomysłem i inicjatywą, która diametralnie odmieni oblicze naszej szkoły. Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny. To Państwa wsparcie i akceptacja dla naszych działań dodają nam skrzydeł. Dzięki zaangażowaniu, Państwa otwartości i myśleniu o przyszłości szkoły nasza placówka zmienia się z dnia na dzień. Bardzo zależy nam na Państwa opinii, na włączeniu się do społecznego dialogu, na postawie życzliwości i zrozumienia dla projektu, jakim jest przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej do budynku przy ulicy Łuczanowickiej 2a od 1 września 2020 r. Dyrekcja szkoły pozostając do Państwa dyspozycji zaprasza Państwa do wyrażania opinii, rozmowy i przedstawienia swoich sugestii i argumentacji. Zapraszamy do konsultacji i włączenia się do dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Czytaj list do Rodziców w sprawie organizacji pracy szkoły od 1 września 2020:

Czytaj terminy konsultacji   Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w godzinach popołudniowych po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu terminu (tel. 126452722).

Rekrutacja uczniów

na rok szkolny 2019/2020

do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 1 marca do 29 marca 2019 r.

Przyjmowanie wniosków w godzinach pracy
sekretariatu szkoły (ul. Jaskrowa 5), od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. 

Szanowni Rodzice, od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 78 zlokalizowana jest w dwóch budynkach przy ul. Jaskrowej 5 oraz przy ul. Łuczanowickiej 2A. Pragnę Państwa poinformować, że na rok szkolny 2019/2020 będziemy prowadzić dodatkową rekrutację do klasy pierwszej również w budynku przy ulicy Łuczanowickiej. To Państwo dokonują wyboru lokalizacji szkoły, do której, od 1 września 2018 poślą swoje dziecko.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 78 P. Michałowskiego w Krakowie

zaprasza rodziców na spotkanie dot. utworzenia klasy pierwszej

w dawnym budynku Gimnazjum

spotkanie odbędzie się

28.02.2019 r. o godzinie 17.00 ul. Łuczanowicka 2a

jednocześnie 

Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 78 P. Michałowskiego w Krakowie

zapraszają rodziców i przedszkolaków na Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się 5 III 2019 r.  w godzinach od 17.00 do 19.00

w budynku przy ul. Jaskrowej 5

Pobierz wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej:

Przypominamy, że kolejność szkół jest istotna w procesie rekrutacji. Zachęcamy Państwa do wyboru naszej Szkoły Podstawowej Nr 78 na pierwszym miejscu. Wypełniony i podpisany wniosek składamy w sekretariacie szkoły. Wnioski są również wydrukowane i dostępne do wypełnienia na miejscu w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I samorządowych szkół podstawowych będą opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego:  krakow.elemento.pl

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz        z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 – 29 marca 2019 r. 21 – 28 maja 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa      w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. do 1 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 8 maja 2019 r. 29 maja 2019 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 9 – 17 maja 2019  13 – 18 czerwca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 maja 2019 r. 19 czerwca 2019 r.

Do SP nr 78 przyjmuje się uczniów:

  • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w oparciu o określone kryteria rekrutacyjne w Uchwale Nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa.

 

Zobacz kryteria rekrutacyjne:

Pozostając do Państwa dyspozycji, zapraszam Państwa również na Dzień Otwarty Szkoły 5 marca 2019 od godz. 17 do godz. 19 w budynku szkoły ul. Jaskrowa 5.

 

Sławomir Nosek

Dyrektor Szkoły

Rekrutacja

plakat-rekrutacja
przódDLsp
tyłDLsp
Loading image... Loading image... Loading image...