Projekty w szkole

PROJEKTY EDUKACYJNE :

 

Ogólnopolski Projekt KREATYWNA MATEMATYKA

Głównym celem tego projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjnym  Z KULTURĄ MI DO TWARZY

CELE:

– Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,

przyjaciele);

– Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej.

„SZTUKA. SKĄD ARTYŚCI CZERPIĄ INSPIRACJE?”

Od 4 września uczniowie klasy 2c rozpoczną niesamowitą wyprawę do świata SZTUKI przez wielkie S.
Pod czujnym okiem wychowawcy – Anny Dragan – wezmą udział w projekcie Uniwersytet w klasie. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Sztuka. Skąd artyści czerpią inspiracje?”. Mamy nadzieję, że będziemy mieli wiele okazji do wspaniałej zabawy, odkrywania tajników działalności artystycznej i być może odnajdziemy wśród nas mistrzów pędzla czy dłuta. Przed nami 8 wyjątkowych lekcji, które pozwolą nam pobudzić wyobraźnię do działania, poszerzą horyzonty i będą okazją do kreatywnego, swobodnego tworzenia z uśmiechem na twarzy.

 

„Tańczę w Krakowie”

Program adresowany jest do uczniów klas  i zakłada, że wszystkie klasy pierwsze z naszej szkoły będą miały 45 minut zajęć tanecznych tygodniowo; Tańczę w Krakowie | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Wschód (moswschod.pl)

„FUTURE4ME! krakowski program nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2022/ 2023 realizujemy w każdej klasie III-V dodatkowwo dwie godziny języka angielskiego. Zajęcia mają charakter przede wszystkim konwersatoryjny z naciskiem na poznawanie historii, literatury i kultury innych krajów z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przy współpracy ze szkołami zagranicznymi. Przykładowe działania realizowane w ramach projektu: organizacja dni kultury krajów anglojęzycznych w szkole; praca metodą projektów; organizowanie międzyszkolnych debat oxfordzkich poruszających zagadnienia z obszaru kultury, historii itp. Godziny języka angielskiego realizowane w ramach ww. programu są traktowane jako dodatkowe zajęcia edukacyjne (podstawa prawna: 3 ust. 1  pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

„Nauka gry w szachy”

W naszej szkole za zgodą Wydziału Edukacji Miasta Krakowa wszyscy uczniowie klas 1-3 mają jedną godzinę tygodniowo zajęć nauki gry w szachy. Jest to innowacyjny projekt realizowany przez naszą szkołę. Zajęcia odbywają się w profesjonalnej pracowni do nauki gry w szachy. Ta królewska gra stanowi doskonałą bazę wyjściową do przyswajania nowych wiadomości przez naszych uczniów. Szachy uczą dokładności, precyzyjnego przewidywania konsekwencji swoich czynów, cierpliwości, a także rozwijają zdolności analityczne, co w warunkach szkolnych jest niezmiernie ważne.

„Klasa z empatią”

Ubiegając się o tytuł „KLASA Z EMPATIĄ” uczniowie kl. 1b i 3a wraz wychowawcami p. D. Sową i p. A. Zagrodzką przystąpili do akcji organizowanej przez PTMW. Celem akcji jest zwiększenie świadomości zaburzeń o podłożu lękowym u dzieci w wieku szkolnym. Jak radzić sobie i przezwyciężać często obezwładniający i paraliżujący lęk? Gdzie szukać pomocy i jak pomóc? To główne zadania dla kierowanych przez wychowawców uczniów dążących do uzyskania certyfikatu „KLASA Z EMPATIĄ”. Powodzenia!

„Szkolne Eko – pomysły”

Uczniowie klasy 8 wraz z Panią mgr Dorotą Sobczak
biorą udział w projekcie edukacyjnym „Szkolne Eko – pomysły”.
Program został przygotowany przez Urząd Miast Krakowa a współfinansowany jest
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Dzieci wraz z opiekunem brały udział w spotkaniach w
Zespole Szkół Chemicznych oraz w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego.
Tematyka zajęć w ZSCH dotyczyła:
– zielona energia jako lekarstwo na zanieczyszczenia środowiska
– domowa ekologia
– jak rośliny ochraniają nas przed smogiem
Głównym celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców
i rozwijanie wśród nich zachowań proekologicznych, w tym tych związanych
z zanieczyszczeniem powietrza oraz środowiska. Dla nauczycieli to z kolei
szansa na poznanie nowych metod pracy z uczniami.
Efektem projektu jest przeprowadzenie w szkole ekologicznej gry terenowej,
lekcji proekologicznej oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej :
„ Żyjemy ekologicznie”.
Na zakończenie projektu nauczyciel wysyła scenariusze z realizacji.
Oprócz tego uczniowie otrzymują certyfikaty uczestnictwa w projekcie a szkoła pomoce naukowe.

Kompetencje na szóstkę

Uczniowie klasy 5b wraz z wychowawca p. mgr Jolantą Pajor wzięli udział w Programie Edukacyjnym „Kompetencje na szóstkę“. Program został przygotowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci we współpracy z naukowcami wielu polskich uczelni , zgodnie z podstawą programową.

Celem programu było:
-rozwijanie kompetencji społecznych uczniów (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość),
-kształcenie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
-zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego i społecznego (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, planowanie i realizacja wspólnego projektu, dzielenie się zadaniami),
-rozbudzenie i zaspokojenie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów. Od listopada do końca marca uczniowie w czasie lekcji wychowawczych realizowali 4 scenariusze lekcji kształtujące kompetencje społeczne:

– Jakie są moje talenty i mocne strony?
-Dlaczego czasem lepiej w drużynie?
-Jak zrealizować projekt? Cz. I
-Jak zrealizować projekt? Cz. II

Po każdej realizacji lekcji wychowawca przesyłał relację (zdjęcia oraz krótki opis) do Fundacji Uniwersytet Dzieci.
Oprócz tego w marcu i kwietniu, w ramach programu, klasa wzięła udział w atrakcyjnym konkursie na projekt klasowy, w którym klasa otrzymała Dyplom, a wychowawca otrzymał Certyfikat uczestnictwa w programie.

Prezentację o przeprowadzonych zajęciach można zobaczyć klikając tutaj

 

Mądra szkoła czyta dzieciom
Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Inicjatywa ta to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Mądra szkoła czyta dzieciom”.Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.
W ramach tej akcji trwa całoroczny konkurs „Wiersze do magicznego pudełka”. Wszystkie bieżące informacje na temat kalendarza działań, tematycznych konkursów mozna znaleźć na szkolnej gazetce na 1 piętrze.

KAMPANIA SPOŁECZNA „BĄDŹ KUMPLEM-NIE DOKUCZAJ”

Uczniowie klasy 4b przystąpili do „KLUBU KUMPLI” uczestnicząc w kampanii społecznej „Bądź kumplem- nie dokuczaj”. Akcja została zorganizowana przez CARTOON NETWORK pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Ambasadorami akcji są Jakub Błaszczykowski, Marcin Gortat i Grzegorz Krychowiak. Uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć poświęconych kształtowaniu właściwych relacji koleżeńskich, przyjaźni, tolerancji, wzajemnej współpracy. Zapoznali się z Kodeksem Dobrego Kumpla i przez złożenie pod nim podpisów zobowiązali się do przestrzegania dobrych zasad we wzajemnych kontaktach.
Z przebiegu akcji została przygotowana przez wychowawcę p. mgr Jolantę Pajor prezentacja multimedialna pt. „BĄDŹ KUMPLEM- NIE DOKUCZAJ”.

Międzynarodowy Program Ekonomii Społecznej dla dzieci i młodzieży „AFLATOUN”

Od stycznia do czerwca 2017 r. kl. III c wraz z wych. A. Zagrodzką bierze udział w Międzynarodowym Programie Ekonomii Społecznej dla dzieci i młodzieży „AFLATOUN” . To innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci oraz młodzieży w wieku od 6 do 20 lat. Wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie i obejmuje wsparciem ponad 2 miliony osób.
Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz społeczności lokalnej, przygotowując uczestników do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. Projekt obejmuje cykl 10 zajęć prowadzonych przez klub „Aneks”. Aktualności o przebiegu projektu dostępne są na http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/miedzynarodowy-projekt-aflatoun.html

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w pilotażowej edycji projektu
Akademia Młodego Krakowianina

Projekt skierowany do uczniów klas 1 – 3. Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci będą mogły poznać działalność instytucji i spółek, nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zobaczą spektakularne obiekty, niedawno powstałe w naszym mieście, odkryją też mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.
Akademia Młodego Krakowianina ma podkreślać obraz Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, dbającej o edukację dzieci i młodzieży szkolnej w sferze ekologii, bezpieczeństwa i funkcjonowania miasta jako nowoczesnej metropolii. W projekcie zostaną też wykorzystane wcześniejsze inicjatywy spółek i instytucji miejskich, stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta.
Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa oraz merytoryczne jednostki i spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Straż Miejską, Zarząd Zieleni Miejskiej, Agencję Rozwoju Miasta/TAURON Arenę Kraków; Krakowskie Biuro Festiwalowe, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowy wykaz zajęć można znaleźć na stronach internetowych Magicznego Krakowa.
Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Akademii Młodego Krakowianina zaproszono 20 samorządowych szkół podstawowych, mieszczących się w czterech dawnych dzielnicach Krakowa: Śródmieściu, Krowodrzy, Podgórzu i Nowej Hucie, w tym nasza szkoła. Projekt będzie trwał do 31 maja 2017 r.

CERTYFIKATY 2016


Celem projektu Koduj z Klasą jest szerzenie idei programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka (nie tylko informatyki) może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza. Program SCRATCH uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań i udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia.
Projekty wykonane na naszych zajęciach można zobaczyć tutaj


„Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole” to wspólny projekt Carrefour Polska, Międzynarodowej Fundacji Carrefour i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, realizowany w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Carrefour. Jego celem jest edukacja uczniów małopolskich szkół w obszarze zdrowego żywienia i świadomego korzystania z bogactwa produktów regionalnych. Uczniowie, zgłębią tajniki zdrowego żywienia, dowiedzą się, dlaczego warto wybierać lokalne i sezonowe produkty i na co zwracać uwagę tworząc swój codzienny jadłospis. Będą mieli także okazję przekonać się, w jaki sposób produkowana jest żywność i jak zapobiegać marnotrawstwu pożywienia.
W ramach programu uczniowie otrzymają zadanie przeprowadzenia inicjatyw, które będą miały na celu poprawę funkcjonowania szkolnych stołówek, przyszkolnych ogródków oraz sklepików szkolnych, i w korzystny sposób wpłyną na zmianę zwyczajów żywieniowych uczniów w szkołach.

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym:
i korzysta z Funduszu oświatowego, dającego możliwość bezpłatnego wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne.
Działając wspólnie, dajemy dzieciom szansę uczenia się w nowoczesnych warunkach.
Zasil Fundusz Oświatowy- zbieraj elektropśmieci.
http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „LEPSZA SZKOŁA”.

Nauczyciele matematyki p. Jolanta Pajor i p. Halina Sendor oraz uczniowie klas 4-6 uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „LEPSZA SZKOŁA”. Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Program jest realizowany poprzez uczestnictwo uczniów w „Sesjach z plusem”. Są to standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) , które dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.
Przebieg programu:
1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY (www.LS.gwo.pl). Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy.
2. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.
Indywidualizowane raporty:
pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

ODBLASKOWA SZKOŁA

Nasza szkoła bierze udział w akcji „Odblaskowa szkoła”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży poprzez promowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, w tym przede wszystkim noszenie elementów odblaskowych przez dzieci. Wszyscy uczniowie są wyposażeni w elementy odblaskowe. Uczniowie klas pierwszych w trakcie spotkania z przedstawicielami Policji otrzymali opaski odblaskowe, natomiast uczniowie klas 4-7 zostali wyposażeni już wcześniej w elementy odblaskowe. Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas zajęć, konkursów i spotkań realizowanych na terenie szkoły.

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Ogólnopolski program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji jest skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności. W ramach lekcji uczniom zostanie przekazana niezbędna wiedza o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Ponadto na stronie internetowej akcji, zarówno dzieci, jak i rodzice znajdą ciekawe materiały z grami i zabawami o tematyce bezpieczeństwa. Więcej informacji na stronie:www.bezpiecznypuchatek.pl

„SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ”

„Smok Mądragon daje radę” to ogólnopolski edukacyjny projekt profilaktyczny, realizowany w klasach I-III, obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy. Jest on kontynuacją rozpoczętego w latach wcześniejszych projektu pt. „ Kabecjanie dają radę”.
Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013. Będzie to cykl lekcji o bezpieczeństwie zakładających zastosowanie nowoczesnych metod nauczania –pracy warsztatowej, dramy, zabaw ruchowych w rytm specjalnie opracowanych piosenek, wspólną naukę wierszyków itp. Zakończony zostanie otrzymaniem certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności, a także dyplomem ukończenia projektu.

„KABECJANIE DAJĄ RADĘ” – OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY ADRESOWANY DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W naszej szkole trwa realizacja projektu profilaktycznego : „Kabecjanie dają radę”, który jest organizowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji. Projekt skierowany jest do dzieci z klas I-III i składa się z cyklu lekcji dotyczących bezpieczeństwa, w których uczestniczyć będą prelegenci z Policji, Straży Pożarnej i PCK. Przedsięwzięcie zostało opracowane w konwencji bajkowo fantastycznej, jako zabawna przygoda wśród kosmicznych bohaterów – Kabecjan. Projekt w szkole koordynują panie G. Kryjomska i M. Górska. Najważniejszymi celami projektu są: zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań i przyzwyczajeń, zwiększenie stanu świadomości i wiedzy na temat zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz zmniejszenie liczby wypadków i urazów wśród dzieci.


PRAKTYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE-

NOWATORSKI PROJEKT PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH.

W listopadzie 2011 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu pt,,Praktyczne Wychowanie Fizyczne- nowatorski projekt praktyk pedagogicznych”. W projekcie uczestniczą studenci II roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Grabowska.
Cele projektu :przygotowanie studentów do pracy wychowawczej, rozwój kompetencji psychologiczno -pedagogicznych, przygotowanie do pracy z dziećmi szkole podstawowej.
Skip to content