Jubileusz 50-lecia

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia”.
Christian Schutz

W dniu 19 października 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego obchodziła jubileusz 50 – lecia. Każdy jubileusz to okazja do podróży w czasie. To wyjątkowy moment, w trakcie którego wracamy pamięcią i sercem do miejsca, w którym zostawiliśmy część siebie.

Obchody rozpoczęła uroczysta, dziękczynna msza święta, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz z Parafii św. Grzegorza Papieża z Ruszczy – Andrzej Kott, a koncelebrę sprawował ksiądz Szymon Bryniarski. Następnie zaproszeni goście, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz delegacje uczniów z poszczególnych klas udali się do szkoły, gdzie w dużej sali gimnastycznej odbyła się podniosła i wzruszająca uroczystość, którą uświetnili swoją obecnością członkowie Rady Dzielnicy XVII: Katarzyna Frankiewicz, Stanisław Madej, Stanisław Rajski oraz Jerzy Wójcik. Przewodniczący Rady Dzielnicy w swoim wystąpieniu przywołał wiele wydarzeń z ponaddwudziestoletniej współpracy z naszą szkołą, te ciepłe słowa oraz życzenia wywołały wzruszenie na niejednej twarzy. Z ramienia Rady Miasta na uroczystość przybyli Agata Tatara i Andrzej Mazur. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego głos zabrał zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Dariusz Domajewski. W liście skierowanym do całej społeczności szkolnej Pan Prezydent wyraził słowa uznania dla wszystkich, którzy w przeciągu tych 50 lat działali na rzecz rozwoju szkoły. Ponadto złożył na ręce Pana Dyrektora najserdeczniejsze życzenia, aby w kolejnych latach szkoła szczyciła się samymi sukcesami. Pan Dyrektor – Sławomir Nosek w swoim przemówieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, odwołał się do dwóch jubileuszy (100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża). Przypomniał, ile serca i zaangażowania w rozbudowę i kreowanie właściwego wizerunku szkoły włożyli poprzedni Dyrektorzy. Wyraził ponadto życzenie, aby szkoła rozwijała się dynamicznie i zawsze mając na uwadze dobro dziecka. Głos zabrały również byłe Panie Dyrektor: Barbara Kwiatek, Lucyna Wątroba oraz Dorota Kadula.
Przygotowany specjalnie na ten dzień program artystyczny łączył w sobie poruszające odwołania do historii i tradycji szkoły z wizją przyszłości. Opracowany przez p. Annę Zagrodzką i p. Dorotę Sowę montaż słowno – muzyczny przeniósł zebranych w magiczną przestrzeń, rozpiętą między sferą marzeń i planów, a tym, co wytworzyła nasza pamięć. Występy uczniów, piosenki, pokazy taneczne opatrzone były komentarzami i poparte pięknymi cytatami sławnych ludzi. Tłem do występów, ale jednocześnie pierwszoplanowym bohaterem był film dokumentalny, który ukazując kadr po kadrze historię szkoły wycisnął z niejednego oka łzę wzruszenia i tęsknoty za tym, co minione, ale tak drogie sercu.
Jubileusz stał się okazją do wspominania, dziękowania, snucia planów, składania życzeń i wielu spotkań ludzi, którzy tworzyli i tworzą wyjątkową atmosferę tej szkoły, gdzie uczniowie rozwijają skrzydła niczym barwne motyle.

 mgr Anna Dragan

 

 

„W życiu piękne są wszystkie chwile”

Zapraszamy Państwa do obejrzenia pierwszych zdjęć, relacji na żywo i jubileuszowego filmu z dzisiejszej uroczystości 50-lecia naszej szkoły na facebooku.

 

Oglądaj film:  https://web.facebook.com/143662729639061/videos/2191414680923342/?story_fbid=244141092924557&id=143662729639061

W imieniu swoim własnym i całej społeczności szkolnej pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji jubileuszu 50 – lecia szkoły. Dziękuję księdzu proboszczowi Andrzejowi Kott i księdzu Szymonowi Bryniarskiemu za odprawienie Dziękczynnej Mszy świętej. Dziękuję pracownikom szkoły, rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości, w sposób szczególny pani Dorocie Sowie, pani Annie Zagrodzkiej oraz pani Katarzynie Grabowskiej, które troszczyły się o każdy punkt zaplanowanej uroczystości, począwszy od pomysłów, a później ich realizacji, występów artystycznych, czy dekoracji szkoły. Dziękuję Radzie i Zarządowi Dzielnicy XVII za wsparcie finansowe. Dziękuję Panu Marcinowi Baran i Panu Piotrowi Piecha za montaż dokumentalnego filmu, prezentującego historię naszej szkoły na tle, jakże ważnych dla polskiego dziedzictwa dat – 100-lecia odzyskania niepodległości oraz  40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Dziękuję dzieciom, za występy artystyczne. Dziękuję Rodzicom, w szczególności pani Lucynie Głowa oraz pani  Marta Ziętara za dekoracje małej sali gimnastycznej, pani Katarzynie Krześniak za uszycie strojów dla tancerek, paniom Dorocie Sendor i Dorocie Nowak za pomoc w dekoracji szkoły oraz w przygotowaniu dzieci do występów. Dziękuję Radzie Rodziców za współpracę, dziękuję  rodzicom za upieczenie  ciast i dostarczenie ich do szkoły. Z dnia na dzień przekonuję się, że zawsze mogę na Państwa liczyć! Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za przybycie. W poniedziałek w uroczystych akademiach z okazji 50-lecia szkoły uczestniczyć będą wszyscy uczniowie szkoły. Dzięki Państwu zaangażowaniu te historyczne dni dla całej społeczności szkolnej będą chwilą wspomnień, refleksji, spotkań po latach, które zawsze pozostaną w pamięci i zapisaną kartą Kroniki Szkolnej dla przyszłych pokoleń.

Łączę wyrazy szacunku

Sławomir Nosek

Skip to content