Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2019 -31 XII 2019
Ferie zimowe 27 I – 9 II 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 IV – 14 IV 2020
Egzamin ósmoklasisty 21-23 IV 2020
Zakończenie zajęć edukacyjnych 26 VI 2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 X 2019
12 VI 2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla klas I-VII szkoły podstawowej
21-23 IV 2020

               HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 Szkoła Podstawowa
ul. Jaskrowa 5

10.09.2019

 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00
19.11.2019 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00
 21.01.2020 klasy 4-8 godz. 16.30
klasy 1-3 godz. 18.00
  17.03.2020  klasy 4-8 godz. 16.30
 klasy 1-3 godz. 18.00
 19.05.2020   klasy 4-8 godz. 16.30
  klasy 1-2 godz. 18.00, klasy 3 godz. 16.00

 

Czytaj kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020:

Czytaj kalendarz konkursów w roku szkolnym 2019/2020: