Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2022
Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2022 -31 XII 2022
Ferie zimowe 30 I – 12 II 2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6 IV – 11 IV 2023
Egzamin ósmoklasisty 23-25 V 2023
Zakończenie zajęć edukacyjnych 23 VI 2023
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 X 2022

31 X 2022

2 V 2023

9 VI 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla klas I-VII szkoły podstawowej
23-25 V 2023

               HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

we wtorek klasy 4-8, godz. 17.00 ul. Jaskrowa 5

w środę klasy 1-3, godz. 17.00, ul. Łuczanowicka 2a

6.09.2022

 klasy 4-8 godz. 17.00

ul. Jaskrowa 5

7.09.2022

klasy 1-3 godz. 17.00

ul. Łuczanowicka 2a

15.11.2022  klasy 4-8 godz. 17.00

ul. Jaskrowa 5

16.11.2022 klasy 1-3 godz. 17.00

ul. Łuczanowicka 2a

 14.02.2023  klasy 4-8 godz. 17.00

ul. Jaskrowa 5

15.02.2023 klasy 1-3 godz. 17.00

ul. Łuczanowicka 2a

  9.05.2023  klasy 4-8 godz. 17.00

ul. Jaskrowa 5

10.05.2023 klasy 1-3 godz. 17.00

ul. Łuczanowicka 2a

 

Czytaj kalendarz uroczystości szkolnych i konkursów w roku szkolnym 2022/2023: klasy 1-3, klasy 4-8

 

Skip to content