Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

                                                                                                                

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
mgr Sławomir Nosek dyrektor, matematyka
mgr Magdalena Górska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Adamska język angielski
ks. mgr Rafał Kuchniak religia
mgr Joanna Bujak język angielski
mgr Marek Domański przyroda, muzyka
mgr Joanna Cygan język angielski, biblioteka
mgr Anna Dragan język polski
mgr Zenobia Gawin świetlica
mgr Katarzyna Grabowska wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Jakubowska biblioteka
mgr Anna Kosiba matematyka
mgr Dorota Kadula edukacja wczesnoszkolna, historia
mgr Helena Karolczyk – Wysogląd religia, technika
mgr Dorota Karyś historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
mgr Krystyna Klus edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Korycińska – Furtak matematyka, informatyka
mgr Elżbieta Krowińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Walkiewicz surdopedagog
mgr Grażyna Kryjomska edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Like logopeda
mgr Wiesław Niejadlik wychowanie fizyczne
mgr Beata Maziak wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Mazur geografia
mgr Jolanta Pajor matematyka
mgr Maria Piecha język polski
mgr Elżbieta Zaręba świetlica
mgr Barbara Poskrobko religia, plastyka
mgr Barbara Romanik fizyka
Halina Sendor świetlica
mgr Dorota Sobczak biologia, chemia
mgr Dorota Sowa edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Stadnik matematyka, informatyka
mgr Beata Szaro pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Tkacz pedagog, świetlica
mgr Marcin Duda informatyka
mgr Witosława Wiącek biblioteka
mgr Anna Wojnarowska język niemiecki
mgr Beata Szot – Serafin geografia
mgr Anna Zagrodzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Anita Zakrzewska język polski