Informacje

Godzina dostępności dla uczniów lub rodziców

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nauczyciel jest obowiązny do dostępności w szkole, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. Poniżej przdstawiamy harmonogram konsultacji i zobowiązujemy uczniów lub ich rodziców, aby celem skorzystania z godziny dostępnosci u wybranego nauczyciela co najmniej dzień przed spotkaniem ze względu na organizację pracy danego nauczyciela w godzinie dostępności poprzez dziennik elektroniczny Librus potwiedzili Państwo i poinformowali nauczyciela o konsultacjach w danym dniu tygodnia.

Czytaj harmonogram konsultacji:


Oferta zajęć

W roku szkolnym 2023/2024  za zgodą Wydziału Edukacji Miasta Krakowa organizowana jest rekordowa liczba zajęć służących rozwojowi potencjału uczniów i objęcia wszechstronną pomocą  każdego ucznia naszej szkoły w szczególności: nauka gry w szachy, tańczę w Krakowie, zajęcia programowania, basen, program Future4me! Krakowski program nauki języka angielskiego, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia wspomagające oraz zajęcia z  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( w grupie do 5 osób), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów (w grupie do 8 osób), zajęcia logopedyczne oraz   zajęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć w naszej szkole i korzystania z szerokiej gamy  różnych odziaływań, rodzaju zajęć i form pracy służących rozwojowi potencjału uczniów na każdym poziomie edukacyjnym.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele życzą naszym uczniom dobrego  wykorzystania  możliwości oferowanych przez szkołę w roku szkolnym 2023/2024.

Czytaj oferta zajęć: 

Czytaj organizacja świetlicy:

Czytaj zajęcia pozalekcyjne sportowe:

✍️W każdej klasie pierwszej dodatkowo jedna godzina w tygodniu zajęcia taneczne – realizujemy program „Tańczę w Krakowie”,
✍️W każdej klasie trzeciej, czwartej i piątej dodatkowo dwie godziny tygodniowo języka angielskiego, łącznie cztery godziny w każdej klasie trzeciej i pięć godzin w tygodniu języka angielskiego w każdej klasie IV i V w ramach programu Future4me! Krakowski program nauki języka angielskiego,
✍️W każdej klasie I-III jedna godzina w tygodniu nauki gry w szachy,
✍️W klasach III dodatkowo jedna godzina w tygodniu zajęć pływania na basenie,
✍️W każdej klasie IV-VIII jedna godzina w tygodniu zajęć programowania w najnowocześniejszej pracowni terminalowej i robotyki,
✍️ Animator Sportu, zapraszamy uczniów naszej szkoły  do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych na boisku Orlik ul. Jaskrowa 5, od poniedziałku do piątku już od 13.00 oraz w  weekendy- całkowicie bezpłatnie! https://sp78.pl/4405-2/

Ubezpieczenie NNW uczniów

Na zebraniu w dniu 13 września Rada Rodziców podjęła decyzję, że uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2023/2024 będą mieli możliwość ubezpieczenia w Compensie:

Czytaj ogólne warunki ubezpieczenia: 

Czytaj szczegółowe warunki ubezpieczenia:

 


Na mocy porozumienia w sprawie określenia sposobu organizacji udzielania uczniom świadczeń stomatologicznych zawartego przez Gminę Miejską Kraków w związku z realizacją art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami podmiotem realizującym opiekę stomatologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 będzie Gabinet Stomatologiczny Specjalistyczny DentMarkowicz-Deja Sp.j. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 Osiedle Dywizjonu 303 – 66, 31-875 Kraków, tel: (12) 668-441-470.
Gabinet będzie świadczył opiekę stomatologiczną w następujących terminach:

  • Poniedziałek 8.00-14.00
  • Wtorek 8.00-14.00
  • Środa 8.00-13.00
  • Czwartek 8.00-14.00
  • Piątek 8.00-11.00

„Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem”

Johann Heinrich Pestalozzi

Szanowni Państwo!

            Zwracamy się do Państwa z pomysłem i inicjatywą, która diametralnie odmieni oblicze naszej szkoły. Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny. To Państwa wsparcie i akceptacja dla naszych działań dodają nam skrzydeł. Dzięki zaangażowaniu, Państwa otwartości i myśleniu o przyszłości szkoły nasza placówka zmienia się z dnia na dzień. Bardzo zależy nam na Państwa opinii, na włączeniu się do społecznego dialogu, na postawie życzliwości i zrozumienia dla projektu, jakim jest przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej do budynku przy ulicy Łuczanowickiej 2a od 1 września 2020 r. Dyrekcja szkoły pozostając do Państwa dyspozycji zaprasza Państwa do wyrażania opinii, rozmowy i przedstawienia swoich sugestii i argumentacji. Zapraszamy do konsultacji i włączenia się do dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Czytaj list do Rodziców w sprawie organizacji pracy szkoły od 1 września 2020:

Czytaj terminy konsultacji   Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w godzinach popołudniowych po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu terminu (tel. 126452722).


Duplikat legitymacji szkolnej

Duplikat świadectwa

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 78
Nr konta: 27 1020 2892 0000 5702 0590 6732Tytuł wpłaty: duplikat legitymacji szkolnej dla ucznia (proszę podać imię i nazwisko dziecka)
Zniszczone podręczniki
i materiały dydaktyczne
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 78

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5502 0590 6740

Tytuł wpłaty: wpłata za zniszczony podręcznik
(proszę podać imię i nazwisko dziecka)

 


Pobierz wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024:


Informujemy, że przebywając na terenie szkoły  m.in. podczas uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, zajęć, warsztatów i konferencji itp. mogą być wykonywane fotografie oraz materiały wideo. Wybrane fotografie i ujęcia mogą zostać opublikowane w Internecie, na stronie internetowej szkoły oraz na stronach szkoły, prowadzonych w serwisach społecznościowych (facebook) w celach  związanych z promocją edukacji, sportu, kultury i realizowanych zadań statutowych.  Przebywanie na terenie szkoły podczas ww.  oznacza zgodę na utrwalanie wizerunku. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron internetowych i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także osób, których jest opiekunem prawnym. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres szkola78@op.pl, a dodatkowo – odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych – za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

Sławomir Nosek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 78

Skip to content