Informacje

Duplikat legitymacji szkolnej

Duplikat świadectwa

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 78
Nr konta: 27 1020 2892 0000 5702 0590 6732Tytuł wpłaty: duplikat legitymacji szkolnej dla ucznia (proszę podać imię i nazwisko dziecka)
Zniszczone podręczniki
i materiały dydaktyczne
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 78

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5502 0590 6740

Tytuł wpłaty: wpłata za zniszczony podręcznik
(proszę podać imię i nazwisko dziecka)

 

 

Pobierz wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2019/2020:

 

Informujemy, że przebywając na terenie szkoły  m.in. podczas uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, zajęć, warsztatów i konferencji itp. mogą być wykonywane fotografie oraz materiały wideo. Wybrane fotografie i ujęcia mogą zostać opublikowane w Internecie, na stronie internetowej szkoły oraz na stronach szkoły, prowadzonych w serwisach społecznościowych (facebook) w celach  związanych z promocją edukacji, sportu, kultury i realizowanych zadań statutowych.  Przebywanie na terenie szkoły podczas ww.  oznacza zgodę na utrwalanie wizerunku. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron internetowych i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także osób, których jest opiekunem prawnym. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres szkola78@op.pl, a dodatkowo – odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych – za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

Sławomir Nosek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 78