Świetlica

Świetlica szkolna pracuje w dwóch budynkach szkoły:

 ul. Łuczanowicka 2a – codziennie od 630 do 1700  z przerwą na zajęcia lekcyjne,

ul. Jaskrowa 5 – codziennie od 700 do 1600  z przerwą na zajęcia lekcyjne,

Świetlica jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dzieciom.

 

W budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a została zorganizowana świetlica dla uczniów klas młodszych od godz. 6.30.  Po skończonych zajęciach lekcyjnych, do godz. 14.45 każda klasa przebywa w swojej sali lekcyjnej. Świetlica funkcjonuje bowiem w dziewięciu salach, w których wcześniej uczniowie mieli lekcje. Pod opieką wychowawców i nauczycieli świetlicy, w swojej grupie rówieśniczej, dzieci mają możliwość zrelaksowania się, wyciszenia się. Uczniowie odrabiają zadania domowe, uczestniczą w grach dydaktycznych, zabawach tematycznych. W swojej sali, w obrębie swojej klasy i w małej grupie każde dziecko czuje się bezpiecznie.

O godz. 14.45 dzieci z poszczególnych klas pierwszych, drugich i trzecich mają zajęcia w dwóch salach lekcyjnych. W tym czasie organizowane są m.in. zajęcia integracyjne, czytelnicze, plastyczne. Uczniowie mogą również uczestniczyć w grach i zabawach w języku angielskim.

Dzieci mają również możliwość korzystania z sali gimnastycznej, nowego placu zabaw, pięknego boiska i infrastruktury sportowej i rozległego terenu zielonego przy szkole, gdzie z radością uczestniczą w zabawach sportowych i rekreacyjnych.

W budynku przy ul. Jaskrowej  funkcjonuje świetlica dla uczniów klas IV – VIII.  Wszyscy uczniowie, szczególnie dojeżdżający do szkoły mają zapewnioną opiekę przed lekcjami od godz. 7.00 do godz. 16.00. W każdy dzień tygodnia, po zajęciach lekcyjnych zorganizowana jest świetlica tematyczna, tak aby każdy uczeń mógł uzyskać pomoc od nauczyciela i zgłębić swoją wiedzę z danego przedmiotu: chemia, biologia i przyroda, matematyka, gry zespołowe z wychowania fizycznego na obiektach sportowych naszej szkoły.

Tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy szkolnej podlega modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami uczniów. Zajęcia organizowane są  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych, rozwojowych dzieci a także ich możliwości psychofizycznych.

 

Skip to content