Świetlica

Świetlica szkolna pracuje codziennie od 630 do 1700  z przerwą na zajęcia lekcyjne.

Świetlica jest miejsce przyjaznym i bezpiecznym dzieciom.

Poniżej prezentujemy tygodniowy stały wykaz zajęć, gier i warsztatów  prowadzonych w świetlicy w godz. 12.50 do 13.50:

Lp Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć Dzień tygodnia klasa
1 mgr Zenobia Gawin Zajęcia plastyczne Poniedziałek I a
2 mgr Elżbieta Zaręba Zajęcia plastyczne Poniedziałek I b
3 mgr Barbara Poskrobko Zajęcia plastyczne Poniedziałek II a
4 mgr Marta Tkacz Gry i zabawy integracyjne z wykorzystaniem KLANZY Poniedziałek II b
5 mgr Anna Zagrodzka Zajęcia muzyczne Poniedziałek III a
6 Halina Sendor Gry i zabawy matematyczne Poniedziałek III b
7 mgr Zenobia Gawin Zajęcia muzyczne Wtorek I a
8 mgr Wiesław Niejadlik Zajęcia sportowe Wtorek 1b
9 mgr Krystyna Klus Moje małe origami Wtorek II a
10 mgr Magdalena Górska Moje małe origami Wtorek II b
11 mgr Anna Zagrodzka Zabawy sportowe Wtorek III a
12 mgr Elżbieta Zaręba Zabawy sportowe Wtorek III b
13 mgr Zenobia Gawin Zajęcia czytelnicze Środa I a
14 mgr Elżbieta Zaręba Zajęcia czytelnicze Środa I b
15 mgr Beata Maziak Zajęcia sportowe Środa II a
16 mgr Marta Tkacz Zajęcia sportowe Środa II b
14 mgr Anna Zagrodzka Zajęcia plastyczne Środa III a
15 mgr Krystyna Klus Zajęcia sportowe Środa III b
16 mgr Marta Tkacz Gry planszowe, gry i zabawy edukacyjne Czwartek I a
17 mgr Elżbieta Zaręba Gry planszowe, gry i zabawy edukacyjne Czwartek I b
18 mgr Wiesław Niejadlik Zajęcia sportowe Czwartek II a
19 Halina Sendor Zajęcia sportowe Czwartek II b
20 mgr Anna Zagrodzka Gry i zabawy matematyczne Czwartek III a
21 mgr Krystyna Klus Gry i zabawy matematyczne Czwartek III a
22 mgr Elżbieta Zaręba Gry i zabawy matematyczne Piątek I a
23 mgr Katarzyna Grabowska Zajęcia sportowe Piątek I b
24 mgr Barbara Poskrobko Zajęcia plastyczne Piątek II a
25 mgr Marta Tkacz Zajęcia plastyczne Piątek II b
26 mgr Zenobia Gawin Rozwiązywanie krzyżówek Piątek III a
27 mgr Krystyna Klus Rozwiązywanie krzyżówek Piątek III b