Profilaktyka Zdrowia i Pomoc Przedlekarska

GODZINY PRACY HIGIENISTKI SZKOLNEJ

Poniedziałek ul. Łuczanowicka 2a 800 1200
Wtorek ul. Jaskrowa 5 800 1200
Środa
Czwartek
Piątek ul. Łuczanowicka 2a 800 1200

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Na mocy porozumienia w sprawie określenia sposobu organizacji udzielania uczniom świadczeń stomatologicznych zawartego przez Gminę Miejską Kraków w związku z realizacją art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami podmiotem realizującym opiekę stomatologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 będzie Gabinet Stomatologiczny Specjalistyczny DentMarkowicz-Deja Sp.j. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 Osiedle Dywizjonu 303 – 66, 31-875 Kraków, tel: (12) 668-441-470.
Gabinet będzie świadczył opiekę stomatologiczną w następujących terminach:

  • Poniedziałek 8.00-14.00
  • Wtorek 8.00-14.00
  • Środa 8.00-13.00
  • Czwartek 8.00-14.00
  • Piątek 8.00-11.00

List Ministra Zdrowia-szczepienia ochronne:

Skip to content