Odblaskowa szkoła

ODBLASKOWA SZKOŁA

Nasza szkoła bierze udział w akcji „Odblaskowa szkoła”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży poprzez promowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, w tym przede wszystkim noszenie elementów odblaskowych przez dzieci. Wszyscy uczniowie są wyposażeni w elementy odblaskowe. Uczniowie klas pierwszych w trakcie spotkania z przedstawicielami Policji otrzymali opaski odblaskowe, natomiast uczniowie klas 4-6 zostali wyposażeni już wcześniej w elementy odblaskowe. Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas zajęć, konkursów i spotkań realizowanych na terenie szkoły.

ROK SZKOLNY 2017/18

HAPPENING „ODBLASKOWY WADÓW”

30 października 2017r. w ramach akcji „Odblaskowy Wadów” ulicami osiedla przemaszerowali „odblaskowi” uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki w towarzystwie dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz starszego rodzeństwa. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci, strażacy oraz strażnicy miejscy. Celem happeningu było promowanie bezpieczeństwa na drodze wśród uczniów i mieszkańców poprzez zwrócenie uwagi na konieczność obowiązkowego noszenia elementów odblaskowych. Najmłodsi uczestnicy zaopatrzeni w samodzielnie wykonane transparenty głośno skandowali „odblaskowe hasła i rymowanki”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom happeningu za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego wydarzenia!

„Odblaskowy Wadów”  na stronie VII Komisariatu Policji w Krakowie: http://komisariat7.krakow.malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/odblaskow-blask-chroni-nas

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedszkolaki wraz z wychowawczyniami:

htp://przedszkole63.eu/2017/10/31/heppening/

Konkurs plastyczny : „ Bądź widoczny- noś odblaski”

27 października 2017r. został zakończony i rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Bądź widoczny-noś odblaski”. Wyróżnione prace zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych, gdzie budzą duże zainteresowanie wśród dzieci oraz rodziców. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wykonali prace plastyczne pomysłowości oraz zaangażowania w promowanie bezpieczeństwa na drodze.

ZAJĘCIA ZE STRAŻNIKIEM MIEJSKIM

20 października 2017 r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez strażników miejskich do spraw profilaktyki.

Wykorzystując zestaw edukacyjny „Autochodzik” uczniowie poznawali zasady prawidłowych zachowań na drodze oraz znaki drogowe.  Zajęcia dostarczyły dzieciom mnóstwo radości i uśmiechu, ale przede wszystkim nauczyły dzieci podstawowych przepisów w zakresie poruszania się po drodze pieszych i rowerzystów.

Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Gronowskiemu z Straży Miejskiej za wspieranie naszych działań w zakresie bezpieczeństwa uczniów.

„ABC bezpieczeństwa na drodze”

               Pod takim hasłem przebiegało spotkanie klas 1-3 w dniu 13.10.2017r.

Uczniowie klasy 3b w krótkich scenkach wierszem i piosenką przekazali swoim kolegom i koleżankom zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Całość zawierała również prezentację multimedialną oraz pokaz działania, znaczenie i rodzaje odblasków. Na zakończenie został ogłoszony konkurs plastyczny : „ Bądź bezpieczny- noś odblaski”.

Spotkanie przygotowała p. Grażyna Kryjomska wraz z p. Dorotą Kadulą i Elżbietą Krowińską.

Dyplom – Odblaskowa Szkoła – 2017

POPRZEDNIE LATA

PODSUMOWANIE AKCJI „ ODBLASKOWA SZKOŁA”

Dnia 28 października klasy 1-3 spotkały się , aby wspólnie zakończyć i podsumować tegoroczną akcję „Odblaskowa Szkoła”. Dorobek akcji w naszej szkole jest okazały. Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie klas młodszych pod opieką nauczycieli udali się poza teren szkoły, gdzie mieli możliwość zastosowania w praktyce poznanych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci ponadto wykonały: makiety sytuacji drogowych oraz plakaty promujące noszenie odblasków i kamizelek odblaskowych. Przygotowały ciekawe spotkania i przedstawienia o tematyce bezpieczeństwa oraz gościły w szkole przedstawicieli Straży Miejskiej.
Podczas spotkania nastąpiło wręczenie nagród za udział w literackim konkursie: „Odblaskowe rymowanki”. Do konkursu zgłoszono wiele wspaniałych prac, które zostaną uwiecznione w pamiątkowej książeczce. Wszystkich uczestników nagrodzono odblaskami, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na koniec wszyscy uczniowie zostali uwiecznieni na wspólnym zdjęciu w otrzymanych od Straży Miejskiej kamizelkach odblaskowych.

KONKURS PLASTYCZNY ” ODBLASKOWA SZKOŁA”

Uczniowie naszej szkoły wzięli liczny udział w konkursie plastycznym „ODBLASKOWA SZKOŁA- Bezpieczna Droga do Szkoły” organizowanym przez Gazetę Krakowską. Konkurs to nie tylko zabawa, nauka i cenne nagrody dla uczniów, klas i szkół. Celem akcji jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie na drodze powoduje sezon jesienno-zimowy. Prace naszych uczniów z klas 1-4 zostały solidnie zapakowane, opatrzone niezbędnymi danymi i dostarczone do organizatora konkursu. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

W trosce o bezpieczeństwo uczniów

17 września 2014r. gościliśmy w naszej szkole szacownych przedstawicieli Straży Miejskiej Miasta Krakowa: Pana Marcina Witka – Kierownika oddziału Nowa Huta Referatu Wsparcia Służby, Pana Pawła Zaborskiego – Koordynatora ds. Profilaktyki, Pana Artura Rysia – Specjalistę ds. Profilaktyki, Pana Marka Anioła- Rzecznika Prasowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Pana Stanisława Rajskiego Członka Zarządu Dzielnicy XVII. Uczniowie klasy 3 a przygotowali inscenizację pt. ͈Odblaskowe pierwszaki”, promując i zachęcając do noszenia odblasków. Dzieci wysłuchały również pogadanki, w której Pan Artur Ryś wyjaśnił dokładnie zasady bezpieczeństwa na drodze. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa uczniowie zostali wyposażeni przez Straż Miejską w kamizelki odblaskowe. Fundatorami odblaskowych kamizelek była Rada Dzielnicy XVII.

Serdecznie dziękujemy.

Nasza szkoła przystąpiła do V Edycji Małopolskiego Konkursu
„Odblaskowa Szkoła”
organizowanego przez Komendę Policji w Krakowie.

Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs trwa od września do końca października.

Od 31 sierpnia obowiązuje ustawa nakazująca noszenie elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Przed zmianą przepisów obowiązek noszenia odblasków miały tylko dzieci do 15 lat. Obecnie dotyczy każdego, bez względu na wiek. Stosowanie odblasków ma pomóc ograniczyć wypadki z udziałem pieszych. Pieszy posiadający odblaski poruszający się po zmroku jest widoczny dla kierowcy z odległości 150 metrów, a gdy nie jest w nie wyposażony jedynie z odległości 20 metrów. Kierujący autem nie ma wówczas możliwości szybkiego ominięcia czy wyprzedzenia pieszego.

 

Skip to content