ZAJĘCIA SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ SPORTU - 25-11-2017

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”, prowadzą m.in. stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży. o charakterze sportowo-rekreacyjnym Ośrodki te funkcjonują, podobnie jak szkoły w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka indywidualnych programów, skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zajęcia stałe organizowane przez podległe Wydziałowi placówki oświatowo-wychowawcze o charakterze sportowo-rekreacyjnym skierowane do dzieci i młodzieży są całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne. Na zajęcia w ramach miejskich programów sportowych nie obowiązuje rekrutacja, każdy indywidualnie może wziąć w nich udział po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia. Rodzice ponoszą jedynie koszty transportu dzieci do miejsca, w których odbywają się takie zajęcia. Informacja na temat Rad Rodziców działających przy placówkach oraz o działalności samych placówek można znaleźć pod adresami:
http://www.mos-zachod.pl/strona-glowna
http://www.ksos.pl
http://moswschod.pl/
Gimnastyka korekcyjna – dział Gimnastyki Korekcyjnej KSOS prowadzi zajęcia dla dzieci z wadami postawy, skoliozami, chorobą Scheuermanna, z wadami kończyn dolnych, z przykurczami , nadwagą. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku od 6-15 lat. Grupy korekcyjne liczą maksymalnie 15 osób i podzielone są ze względu na płeć, wiek i rodzaj wady postawy. Uzupełnieniem gimnastyki na salach jest nauka i doskonalenie pływania z elementami korekcji. Rekrutacja wyłącznie elektroniczna w okresie od 01.09-30.03 w miarę wolnych miejsc.
Mój trener – program skierowany do dzieci i młodzieży realizowany w oparciu o istniejące boiska wielofunkcyjne. Obejmuje prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych – według preferencji uczestników. Program współrealizowany z Radami Dzielnic. W dwóch ostatnich latach realizowany na 12 obiektach. http://www.krakow.pl/sport/3631,artykul,moj_trener.html
Animator Sportu – program skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w celu aktywizacji ruchowej. Realizowany w oparciu o istniejące boiska typu ORLIK. Program realizowany w 13 lokalizacjach. http://www.krakow.pl/sport/3633,artykul,animator_sportu.html
Sport przeciw wykluczeniom – celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Uczestnicy programu biorą udział w treningach karate Oyama, warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zajęciach teoretycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. Wszystkie zajęcia są realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi. Program realizowany w 13 lokalizacjach.
http://www.krakow.pl/sport/5651,artykul,sport_przeciw_wykluczeniom.html
Szczypiornista Szkoła – program realizowany we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce w celu popularyzacji piłki ręcznej wśród najmłodszych. Obejmuje organizację systematycznych zajęć z zakresu piłki ręcznej prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, a także organizację turniejów towarzyskich i spotkań z gwiazdami polskiej piłki ręcznej. Obejmuje zajęcia dla uczniów krakowskich szkól podstawowych. Program realizowany w 3 lokalizacjach.
http://www.krakow.pl/sport/143282,artykul,szczypiornista_szkola.html
Krakowska Akademia Siatkarska – program realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, skierowany do dzieci i młodzieży, służy popularyzacji siatkówki i obejmuje zajęcia z zakresu nabywania i doskonalenia umiejętności siatkarskich. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy. Program realizowany w 8 lokalizacjach.
http://www.krakow.pl/sport/86661,artykul,krakowska_akademia_siatkarska.html
Akademia Młodych Orłów – program realizowany na boiskach typu „Orlik” we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz MZPN, obejmuje prowadzenie profesjonalnego szkolenia dla piłkarzy w wieku 6-11 lat, opartego na zunifikowanych standardach opracowanych przez PZPN.
http://www.krakow.pl/sport/155743,artykul,akademia_mlodych_orlow.html
Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką – program realizowany w celu wzrostu poziomu aktywności fizycznej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako najprostszej formy sportu i rekreacji, realizowany w 4 lokalizacjach.
http://www.krakow.pl/sport/165701,artykul,mlodziezowe_spotkania_z_lekka_atletyka.html
Lekkoatletyka dla każdego! program realizowany poprzez prowadzenie na terenie Krakowa zajęć oraz wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kraków w dwóch okresach: od 24 maja do 24 czerwca oraz od 1 września do 16 grudnia.

 

Skip to content