Wyniki rekrutacji - 11-06-2021

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów przyjętych  na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej. Dziękujemy Wydziałowi Edukacji Miasta Krakowa za ścisłą współpracę w procesie rekrutacyjnym i zgodę na utworzenie trzeciej klasy pierwszej w naszej szkole:

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie

Skip to content