Wycieczka do Auschwitz – Birkenau - 29-11-2018

Dnia 27 października klasa III gimnazjum wraz ze swoim wychowawcom panią Dorotą Sobczak
udała się na wycieczkę do byłego obozu hitlerowskiego Auschwitz – Birkenau.


Celem było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce,
kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci,
uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunek
ludzi umierających bez prawa do godności.
Przejście przez autentyczny teren byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady było nie tylko cenną lekcją historii,
ale też ważnym osobistym doświadczeniem, formą kształtowania świadomości o prawie człowieka
do życia i godnej śmierci.
Pod koniec zwiedzania uczniowie udali się pod ścianę straceń i blok 11 zwany blokiem śmierci.
Tam oddali hołd zamordowanym zapalając znicze i układając kwiaty pod ścianą.

Skip to content