Ważne informacje - 11-03-2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie, informuje iż, w szkole będą zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  od 12 marca do 25 marca na dwa tygodnie. W czwartek i piątek -12 i 13 marca również nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne natomiast tylko przez te dwa dni będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla tych dzieci, które z różnych przyczyn nie mogę zostać w domu. Świetlica w czwartek i piątek będzie czynna od 6.30 do 17. Obiady w tych dniach zostają odwołane. Nie odbędą się również planowane w dniach 12 i 13 marca próbne egzaminy ósmoklasisty i zebrania z rodzicami zaplanowane w dniu 17 marca. Zwracam się do Państwa z prośbą o śledzenie wszystkich komunikatów dotyczących aktualnej sytuacji poprzez stronę szkoły i dziennik elektroniczny. Zachęcam do śledzenia na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym typów szkół, których ono dotyczy), jak również rekomendacje dla dyrektorów, rodziców i uczniów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zapisami specustawy, rodzice mogą wnioskować o zasiłek opiekuńczy na dzieci do lat 8. o zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit a. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368).

Zwracam się do uczniów, aby unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi i mądrze i odpowiedzialnie wykorzystali czas zawieszenia zajęć. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy edukacyjnej i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli. Pamiętając o swoim bezpieczeństwie w domu przestrzegaj podstawowych zasad higieny , w tym  częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji drogą mailową dyrektor@sp78.pl, poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny 126452722 lub indywidualnych spotkań.

Z poważaniem

Sławomir Nosek

Skip to content