UDOSTĘPNIACZE- warsztaty dla klas 4-6 - 26-10-2019

W dniu 25 października w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące ministerialnego programu UDOSTĘPNIACZE. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas: IV, V i VI. Cykl 6 warsztatów był formą nagrody za udział i przygotowanie przez uczniów klasy V b pracy plastycznej „Marzenia bez barier”.

Uczniowie mieli możliwość wczuć się w rolę niesłyszącego Bratka i rozwiązać jego codzienne kłopoty. Szukali trudnych stron życia osób z róznymi niepełnosprawnościami. Najważniejszą częścią warsztatów była scenka, w której uczniowie musieli wczuć się w role niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo i ruchowo. Okazało się, że błahe zadanie – ułożenie wieży z klocków – stało się trudnym wyzwaniem. Mamy nadzieję, że ta lekcja otworzy oczy na potrzeby innych i uwrażliwi młodych ludzi.

Skip to content