Takiego maja jeszcze nie było… - 28-04-2023

26 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 8b, 5b i 4a zaprosili Dyrekcję Szkoły, Nauczycieli i Społeczność Uczniowską na uroczystość z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 maja – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Uczniowie w trakcie swojego wystąpienia zaproponowali, aby zatrzymać się na chwilę i uczcić pamięć o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Nasi artyści podkreślili doniosłe znaczenie Konstytucji 3 Maja. Zwrócili uwagę na to, że była to druga, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowała podstawy ustroju państwowego. Miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego. Aktorzy sugestywnie odtworzyli przebieg wydarzeń sprzed 232 lat. Najpierw ujrzeliśmy posłów sejmowych żarliwie przekonujących króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, aby poparł ustawę, a potem samego króla, który uroczyście „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic” przyjmuje konstytucję i wzywa posłów do zaprzysiężenia dokumentu. Sceny z przeszłości wzbogaciły recytacje teksów poetyckich. Świąteczną atmosferę uroczystości dopełnił występ chóru złożonego z uczniów klasy IV a, którzy odśpiewali pieśni: „Witaj majowa jutrzenko” i „To moja Polska”.

Skip to content