Spotkania ze strażnikiem miejskim - 23-04-2018

Jakie niesie zagrożenia cyberprzemoc?

Przestrzeganie Prawa

W dniu 9.04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 78 w Krakowie strażnik miejski p. Jacek Gronowski przeprowadził dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas szóstych o cyberprzemocy. Poruszono tematy odpowiedzialności młodzieży za czyny karalne w internecie i nie tylko, nietykalności osobistej innych i konsekwencjach złych czynów młodzieży. Spotkanie miało na celu przestrzec młodzież przed niebezpieczeństwami czyhającymi na portalach społecznościowych. Straż miejska ogłasza konkurs ze znajomości kodeksu karnego. Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do Pani Haliny Sendor.

W dniu 17 kwietnia 2018 w naszej szkole dla klasy szóstej odbyły się zajęcia z udziałem Pana Jacka Gronowskiego – strażnika miejskiego. Warsztaty dotyczyły wykroczeń i przestępczości wśród nieletnich oraz ich konsekwencji, zarówno prawnych jak i moralnych. Pan Jacek podawał przykłady wykroczeń, jakich dopuszcza się młodzież, między innymi : wchodzenie na czyjąś posesję bez pozwolenia, kupowanie kradzionych rzeczy, nieprzestrzeganie nietykalności cielesnej, jazda na rowerze bez posiadania karty rowerowej. Dowiedzieliśmy się, że za nieprzestrzeganie prawa policja może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego. Najłagodniejszym wyrokiem jest upomnienie sprawcy, a najgorszym wyrokiem jest pobyt w poprawczaku do 21 – ego roku życia.

 

Skip to content