ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH - 15-10-2017

12 X o godz. 17.00 odbyło się Uroczyste Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. Dzieci w obecności rodziców, dyrektora i v-ce dyrektora szkoły, wychowawców oraz starszych kolegów przyrzekły:

* Zawsze dbać o dobre imię swojej szkoły.
* W pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę.
* Postarać się uzyskać jak najlepsze oceny.
* Szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
* Zadbać o sprzęt szkolny, porządek w klasie, szkole i na boisku.
* Postępować tak, aby wszyscy byli z dzieci dumni.

Uroczystego pasowania i przyjęcia do braci uczniowskich SP nr 78 w Krakowie dokonał dyrektor szkoły Sławomir Nosek. W ciepłych słowach skierowanych do dzieci i ich rodziców pan dyrektor zwrócił uwagę na wpływ rodziny i szkoły na kształtowanie młodego człowieka.Tą podniosłą uroczystość poprowadziły uczennice klasy VII b Klaudia Śledziewska i Wiktoria Cudek. W trakcie spotkania pierwszoklasiści zaprezentowali swój pierwszy program artystyczny. Nie zabrakło wierszy, piosenek jak również tańca. Niejednemu rodzicowi „zakręciła się łza w oku”. Uzupełnieniem występu był „krakowiak” w wykonaniu uczniów kl. II b wchodzących w skład szkolnego zespołu wokalno- tanecznego „Jaskierki”. Na koniec uczniowie wraz z rodzicami udali się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy, panie: K. Klus i A. Zagrodzka, wręczyły dzieciom legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.

Skip to content