„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia” - 30-10-2018

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia”.
Christian Schutz

W dniu 19 października 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego obchodziła jubileusz 50 – lecia. Każdy jubileusz to okazja do podróży w czasie. To wyjątkowy moment, w trakcie którego wracamy pamięcią i sercem do miejsca, w którym zostawiliśmy część siebie.


Obchody rozpoczęła uroczysta, dziękczynna msza święta, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz z Parafii św. Grzegorza Papieża z Ruszczy – Andrzej Kott, a koncelebrę sprawował ksiądz Szymon Bryniarski. Następnie zaproszeni goście, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz delegacje uczniów z poszczególnych klas udali się do szkoły, gdzie w dużej sali gimnastycznej odbyła się podniosła i wzruszająca uroczystość, którą uświetnili swoją obecnością członkowie Rady Dzielnicy XVII: Katarzyna Frankiewicz, Stanisław Madej, Stanisław Rajski oraz Jerzy Wójcik. Przewodniczący Rady Dzielnicy w swoim wystąpieniu przywołał wiele wydarzeń z ponaddwudziestoletniej współpracy z naszą szkołą, te ciepłe słowa oraz życzenia wywołały wzruszenie na niejednej twarzy. Z ramienia Rady Miasta na uroczystość przybyli Agata Tatara i Andrzej Mazur. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego głos zabrał zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Dariusz Domajewski. W liście skierowanym do całej społeczności szkolnej Pan Prezydent wyraził słowa uznania dla wszystkich, którzy w przeciągu tych 50 lat działali na rzecz rozwoju szkoły. Ponadto złożył na ręce Pana Dyrektora najserdeczniejsze życzenia, aby w kolejnych latach szkoła szczyciła się samymi sukcesami. Pan Dyrektor – Sławomir Nosek w swoim przemówieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, odwołał się do dwóch jubileuszy (100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża). Przypomniał, ile serca i zaangażowania w rozbudowę i kreowanie właściwego wizerunku szkoły włożyli poprzedni Dyrektorzy. Wyraził ponadto życzenie, aby szkoła rozwijała się dynamicznie i zawsze mając na uwadze dobro dziecka. Głos zabrały również byłe Panie Dyrektor: Barbara Kwiatek, Lucyna Wątroba oraz Dorota Kadula.
Przygotowany specjalnie na ten dzień program artystyczny łączył w sobie poruszające odwołania do historii i tradycji szkoły z wizją przyszłości. Opracowany przez p. Annę Zagrodzką i p. Dorotę Sowę montaż słowno – muzyczny przeniósł zebranych w magiczną przestrzeń, rozpiętą między sferą marzeń i planów, a tym, co wytworzyła nasza pamięć. Występy uczniów, piosenki, pokazy taneczne opatrzone były komentarzami i poparte pięknymi cytatami sławnych ludzi. Tłem do występów, ale jednocześnie pierwszoplanowym bohaterem był film dokumentalny, który ukazując kadr po kadrze historię szkoły wycisnął z niejednego oka łzę wzruszenia i tęsknoty za tym, co minione, ale tak drogie sercu.
Jubileusz stał się okazją do wspominania, dziękowania, snucia planów, składania życzeń i wielu spotkań ludzi, którzy tworzyli i tworzą wyjątkową atmosferę tej szkoły, gdzie uczniowie rozwijają skrzydła niczym barwne motyle.

 mgr Anna Dragan

 

Skip to content