Projekt Krakowscy Uczniowie Ratują Życie - 14-02-2023

Dnia 13 lutego klasa 5a, 5b, i 6a realizowały projekt Krakowscy Uczniowie Ratują Życie. Projekt organizowany przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy miał na celu zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz wyrobienie odpowiednich postaw w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.


Ratownicy rozmawiali z uczniami o zasadach postępowania w przypadku utraty przytomności, prawidłowym użyciu AED oraz zasadach reanimacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Prowadzący wyjaśnił również dlaczego w przypadku zagrożenia życia obserwatorzy zazwyczaj nie podejmują działań mających na celu uratowanie poszkodowanego.
Uczniowie mieli również okazję przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie oraz wziąć udział w zawodach na ratowanie życia.
6 czerwca będziemy ponownie gościli ratowników w ramach warsztatów dla klasy 5b.

Skip to content