Pracownia do gry w szachy - 10-02-2021

Wyremontowaliśmy i wymalowaliśmy pomieszczenie, zakupiliśmy profesjonalne stoły do nauki w szachy i mamy to!-salę do nauki gry w szachy!z której będą również mogli korzystać dzieci przebywający w świetlicy szkolnej.

Ta królewska gra stanowi doskonałą bazę wyjściową do przyswajania nowych wiadomości przez naszych uczniów. Szachy uczą dokładności, precyzyjnego przewidywania konsekwencji swoich czynów, cierpliwości, a także rozwijają zdolności analityczne, co w warunkach szkolnych jest niezmiernie ważne. W naszej szkole w tym roku szkolnym za zgodą Wydziału Edukacji Miasta Krakowa wszyscy uczniowie klas 1-3 mają jedną godzinę tygodniowo zajęć nauki gry w szachy. Jest to innowacyjny projekt realizowany przez naszą szkołę.

Skip to content