Porozumienie bez przemocy - 13-09-2018

Na czym polega język współczucia?

28 sierpnia br. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 78 uczestniczyli w warsztatach „Porozumienie bez Przemocy” (PbP), znane też jako Język Serca, Empatyczna Komunikacja czy Konstruktywna Komunikacja.


Metoda PbP to metoda komunikacji, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Twórcą tej metody jest Marshall Rosenberg. Stworzył model 4 kroków, dzięki którym
możemy w sposób jasny przekazać to, co jest dla nas istotne. Model opiera się na łączeniu bserwacji – faktów (1 krok) z naszymi uczuciami (2 krok)i potrzebami (3 krok), świadomym ich wyrażania i sformułowaniu
konstruktywnej prośby (4 krok).
Rosenberg, opisując style komunikowania się, używa metafory dwóch zwierząt: żyrafy – zwierzęcia o długiej szyi i największym sercu, pokojowo nastawionego do otoczenia i szakala – zwierzęcia kojarzonego z negatywnym
sposobem zachowania się. Język żyrafy to umiejętność wyrażania swoich potrzeb, skoncentrowanie się na rozumieniu drugiego człowieka; język szakala to z kolei ocenianie, obrażanie, a więc komunikacja za pomocą agresji słownej.
A zatem, aby zadbać o jakość relacji międzyludzkich, warto odwoływać się do modelu Rosenberga.

Skip to content