Bolestraszyce

Bolestraszyce k/Przemyśla, to dawna posiadłość Piotra Michałowskiego. Obecnie na tym terenie znajduje się Arboretum, a w dawnym dworku malarza Muzeum Przyrodnicze.

W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX wieku mieszkał i tworzył Piotr Michałowski, a także pozostałości dawnego założenia obronnego z przełomu XVI/XVII w. i fort XIIIb. Twierdzy Przemyśl.

Arboretum nawiązuje do tradycji sztuki ogrodowej, szczególnie do ogrodów w Sieniawie Izabeli Czartoryskiej, Zarzeczu Magdaleny Morskiej-Dzieduszyckiej, Dubiecku Krasickich, Mirzyńcu Lubomirskich, Medyce Pawlikowskich, Krasiczynie Sapiehów i Prałkowcach Drużbackich.

Skip to content