ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH WOBEC PRAWA - 11-12-2017

7 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klas VII z Policją. Uczniowie dowiedzieli się jak postępować, aby nie mieć problemów z policją.

 

W wieku 13-14 lat dziecko odpowiada za swoje czyny jako osoba nieletnia. Poruszano temat demoralizacji i innych czynów karalnych oraz wykroczeń. Osoby , które popełniają te czyny podlegają kuratorowi sądowemu oraz sądowi rodzinnemu.    Istnieje telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz ofiar cyberprzemocy –  116-111

Notatkę napisała ucz. Klasy VIIa Julia Keska (konsultacja Halina Sendor).

Skip to content