Od 1 września… - 16-09-2017

Od 1 września 2017 roku do naszej szkoły uczęszcza 355 uczniów, uczących się w 17 oddziałach. Zatrudnionych jest 40 nauczycieli. Ośmioletnia szkoła podstawowa zlokalizowana jest w dwóch budynkach przy ul. Jaskrowej 5 oraz przy ul. Łuczanowickiej 2A. Dyrektorem szkoły został pan mgr Sławomir Nosek, dyplomowany nauczyciel matematyki z dziesięcioletnim stażem pedagogicznym.

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w przekształconej ośmioletniej Szkole Podstawowej Nr 78 prowadzone są także klasy dawnego Gimnazjum Nr 43, ul. Łuczanowicka 2A. Uczniowie klas trzecich przystąpią do egzaminu gimnazjalnego i otrzymają świadectwa dotychczasowego gimnazjum. Uczniowie tegorocznych klas siódmych za rok w roku szkolnym 2018/2019 przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Skip to content