Lista kandydatów zakwalifikowanych do SP78 w Krakowie - 30-04-2021

Pobierz listę zakwalifikowanych kandydatów:

Pobierz listę niezakwalifikowanych kandydatów:

Ważne terminy dla rodziców przyszłych klas pierwszych:

  • od 4 maja do 14 maja – potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do szkoły. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie od 4 maja logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres szkola78@op.pl .  Treść wiadomości ma wskazywać, że Rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie. 
  • Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do szkoły obwodowej, rodzic nie potwierdza woli zapisu. Dzieci zakwalifikowane do szkoły obwodowej zostają automatycznie przyjęte.

    Uwaga!
    Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

  • 17 maja, godz. 12.00 ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz ilości wolnych miejsc w szkole. W terminie siedmiu dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji.
  • od 18 maja do 25 maja – przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej.
  • 11 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej
Skip to content