KREATYWNA MATEMATYKA - 14-09-2023

Pierwsza klasa to początek nowej przygody. Każdy uczeń z pewnością zastanawia się, jak sobie poradzi, co go czeka w szkole, jakie zawrze przyjaźnie i czy szkolna codzienność zaskoczy go pozytywnie. Poznawanie liter, nauka czytania, pierwsze matematyczne wyzwania, przyrodnicze obserwacje czy artystyczne działania to tylko niewielki element tego, co czeka na pierwszaka w szkole. Uczniowie klasy 1c będą sięgać dalej i wyżej, biorąc udział ogólnopolskim Projekcie KREATYWNA MATEMATYKA.

Głównym celem tego projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Cele szczegółowe:

– Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych,

– Sensoryczna nauka matematyki,

– Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,

– Zwrócenie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym,

–  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,

–  Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,

– Aktywizacja i integracja grupy,

– Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Skip to content