Kraków dla Rodziny „N” - 14-11-2017

2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” (podjęty uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r.). Program skierowany jest do krakowskich rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka), prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Uczestnicy programu otrzymują plastikowe spersonalizowane karty uprawniające  do korzystania z systemu ulg, zniżek, preferencji i uprawnień. Kartę otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny, z wyjątkiem dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia. Dzieciom tym zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia przyznawane są po okazaniu ważnej Karty przez rodzica. Informacja na temat programu  – Kliknij tutaj

Skip to content