Konkurs fotograficzno-filmowy „Noc Matematyki w obiektywie” - 18-03-2024

Konkurs fotograficzno-filmowy „Noc Matematyki w obiektywie”
Celem konkursu jest udowodnienie, że spotkanie z nauką pod nazwą „XI Krakowska Noc Matematyki – Walka żywiołów” może być świetną rozrywką, przypomnienie jaką satysfakcję może dać zdobywanie wiedzy, odkrywanie z nią nowej, nieznanej rzeczywistości. Wystarczy być czujnym obserwatorem.
Na zdjęciu/filmie należy uchwycić osoby, miejsca, sytuacje związane z „Nocą Matematyki” zapraszam i życzę udanych fotograficznych i filmowych łowów.
Organizator: Sławomir Nosek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie
Cele konkursu:
Promocja i popularyzacja nauki.
Rozwijanie zainteresowań naukowych wśród uczniów.
Rozbudzenie zainteresowań poznawczych uczniów.
Termin konkursu: 18.03.2024 r. – 22.03.2024 r.


Regulamin konkursu fotograficzno-filmowego „Noc Matematyki w obiektywie” organizowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie.
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie
2. Tematyka zdjęć/filmów jest dowolna, musi być jednak związana z „Nocą Matematyki”, zdjęcia i filmy muszą być zarejestrowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy wybrane zdjęcia (wykonane aparatem fotograficznym, telefonem lub innym urządzeniem) i / lub jeden film trwający nie dłużej niż 60 sekund.
4. Zdjęcia należy przygotować w formacie jpg. Film należy przygotować w jednym z ogólnie dostępnych formatów np. avi, mpg-4 itp.
5. Zdjęcia/filmy należy przesyłać drogą elektroniczną wraz z imieniem i nazwiskiem autora na adres: konkurs@sp78.pl. W temacie e-maila należy umieścić: „Noc Matematyki”. Zdjęć nie trzeba wywoływać/drukować.
6. Fotografie mogą przedstawiać osobę indywidualną jak również grupy osób (np. klasę, grupę rówieśniczą).
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji „Nocy Matematyki”, szkoły i idei zdobywania wiedzy oraz innych zgodnych z działalnością szkoły.
8. Komisja konkursowa dokona oceny prac fotograficznych i filmowych biorąc pod uwagę: pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne.
9. Najlepsze prace, oraz prace wybrane, zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły, ewentualnie ukażą się w artykułach w mediach.
10. Osobom postronnym znajdującym się na zdjęciach przysługuje prawo do usunięcia/ zanonimizowania rozpoznawalnego wizerunku na fotografii/filmie zgłaszając to do organizatora konkursu.
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich, osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia / filmu.

Skip to content