Ile razem dróg przebytych? - 24-06-2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Ten rok szkolny zostanie zapamiętany na długo. Był to rok pełen wyzwań dla nas wszystkich, wymagał od nas nowych działań, umiejętności, a nade wszystko współpracy. Każdy dzień przynosił efektywne działania całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców. Pragnę w pierwszej kolejności zwrócić się do uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania, wyróżnili się swoim zachowaniem i postawą. Wasze osiągnięcia wskazują na ciągły rozwój Waszych umiejętności i duży stopień posiadanej wiedzy. Jest to największa radość dla każdego nauczyciela móc wyróżnić najlepszych. Jest to duma dla rodziców, że ich dziecko osiągnęło najlepsze wyniki. Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników wszystkim uczniom na miarę swoich możliwości. Osiągnęliście to dzięki nieustającej pracy własnej ukierunkowanej przez Waszych nauczycieli, za co im w szczególności bardzo dziękuję.

Chciałabym teraz zwrócić się do naszych absolwentów, z którymi wspólnie spędziliśmy ostatnie  lata. Pozostawiacie w tej szkole wiele ciepłych wspomnień, osiągnięć i sukcesów, które są również sukcesami szkoły. W dniu dzisiejszym jako dyrektor szkoły pragnę Was pożegnać, powtarzając za Wami słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

„Ile razem dróg przebytych ? Ile ścieżek przedeptanych ? (…) Ile w trudzie nieustannym Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?”

Niech to wszystko  utrwali się we wspomnieniach, które w miarę upływu czasu będą dla Was coraz piękniejsze i cenniejsze. Mam również nadzieję, że będziecie dobrze wspominać czas spędzony w naszej szkole i „to co dzieje się dzisiaj będzie dla Was fundamentem pod to, co nastąpi jutro”.

Dziękuję wszystkim  nauczycielom i pracownikom za tworzenie dobrej szkoły, przyjaznej i wymagającej.  Za tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Dziękuję za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennym trudzie. Sądzę, patrząc na wyniki nauczania, postawę uczniów, że możecie kolejny rok zaliczyć do udanych i satysfakcjonujących. Dziękuję za wsparcie i pomoc w realizacji najbliższych planów, przedsięwzięć i realizacji ogromnego wyzwania jakim jest nowa organizacja pracy  w nowym roku szkolnym w dwóch lokalizacjach szkoły.

Dziękuję Rodzicom w imieniu swoim własnym i nauczycieli  za wsparcie naszych działań w procesie edukacyjnym, za życzliwość, wyrozumiałość i zaangażowanie jakie wkładacie w zdalną edukację dzieci. Dzięki naszym wspólnym działaniom wychowujemy dzieci na mądrych i odpowiedzialnych ludzi, radzących sobie w każdej sytuacji. Bez Waszej pomocy i współpracy nie byłoby to możliwe i nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom i rodzicom życzę, aby czas wakacji był bezpiecznym czasem efektywnego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Wykorzystajcie ten czas optymalnie, najprzyjemniej jak potraficie. Życzę, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały dużo radości, pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące w murach naszej szkoły, o czym śmiem twierdzić wszyscy marzymy jak nigdy!

Absolwentom zaś życzę, aby nowy etap edukacji, w który po wakacjach wkroczycie, pozwolił Wam dalej rozwijać swoje umiejętności i efektywnie przyczynił się do Waszego rozwoju.

Do zobaczenie po wakacjach.

Sławomir Nosek

Skip to content