Gratulacje - 24-10-2023

Z wielką dumą i radością informujemy, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Halina Sendor odznaczona została MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Cała nasza społeczność szkolna pragnie przyłączyć się do gratulacji i życzyć zdrowia i wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

    Pani Halina Sendor jest nauczycielem, wychowawcą Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie z 47 letnim stażem pracy.  Całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej Pani Haliny Sendor zasługuje na wyróżnienie. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, egzaminatora OKE i  legitymuje się długoletnią wyróżniającą  działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Inicjuje i podejmuje różnorodne formy i metody pracy edukacyjnej: organizacja szkolnych konkursów matematycznych – np. matematyka na start, ogólnopolski konkurs tabliczki mnożenia, udział w projekcie matematycznym „Akademia Młodego Matematyka”, przez 22 lata w naszej szkole prowadziła spółdzielnię uczniowską(zajmując II i III miejsca w konkursach na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską o puchar Ministra Edukacji Narodowej), wraz z uczniami zdobywała pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych i brała udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, prowadziła zajęcia w kole matematycznym, uzyskiwała wysokie wyniki uczniów w konkursach, szczyci się laureatami w konkursach z matematyki i fizyki, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, laureatami w ogólnopolskich konkursach np. Pingwin, Kangur, Matematyka PlusOxford i wojewódzkich: Krakowska Matematyka, otrzymywała nagrody i wyróżnienia w konkursach „Prawo i my”, „Prawo-Bezpieczeństwo-Ratownictwo”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Moje bezpieczeństwo”. Pani  Halina przez wiele lat efektywnie kierowała pracą zespołu wychowawców klas. Aktywnie uczestniczy w analizowaniu i rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wielokrotnie pełniła funkcję opiekuna stażu nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Pani Halinie Sendor z całego serca gratulujemy Złotego Medalu dziękując jednocześnie za każdy dzień spędzony z nami!

Skip to content