FINAŁ PROJEKTU „MYCIELSCY: HRABIOWIE, PRZEMYSŁOWCY CZY NAUKOWCY? TAJEMNICA ROZKWITU ŁUCZANOWIC” - 28-10-2019

Na zakończenie projektu edukacyjnego „Mycielscy – hrabiowie, przemysłowcy czy naukowcy? Tajemnica rozkwitu Łuczanowic” uczniowie klas 8a i 8b wzięli udział w imprezie, która odbyła się w klubie „Aneks” mieszczącym się w łuczanowickim dworze Mycielskich. Miejsce to nieodzownie związane z historią tej rodziny stało się naturalną scenerią dla realizacji tematu tego projektu, który uzyskał dotację Instytutu Pileckiego w ramach programu „Pionierzy Polskiej Niepodległości”.

Uczniowie ubiegłorocznej klasy 8b i 7b pod opieką pani Zenobii Gawin i pani Anny Adamskiej  w maju i czerwcu uczestniczyli w różnego rodzaju  wyjściach, wycieczkach po Łuczanowicach i najbliższej okolicy, warsztatach i wykładach oraz grze terenowej.  Tajemnicę rozkwitu Łuczanowic i rodziny Mycielskich uczestnicy projektu zgłębiali pod okiem specjalistów i znawców tematu w osobach:  historyka, zootechnika i architekta.  Tworzyli makietę dworu, biznes plan oraz brali udział w grze terenowej.  Pod kierunkiem pana Macieja Mieziana  w roli przewodnika dotarli do tych miejsc w Krakowie, z którymi łączy się historia działalności najwybitniejszych przedstawicieli rodziny Mycielskich.

W sobotnie popołudnie 19 października w aurze złotej polskiej jesieni uczestnicy projektu, w tym absolwenci naszej szkoły, zaproszeni goście i rodzice zebrali się w dworku, by wziąć udział w uroczystym zakończeniu projektu. Na program spotkania złożyły się takie atrakcje jak: rekonstrukcja historyczna w wykonaniu klasy 8a przygotowana pod kierunkiem pani Natalii Zgadzaj, gra terenowa, gry zręcznościowe, quiz wiedzy o rodzinie Mycielskich i jej roli w rozwoju naszego regionu oraz gra terenowa, za które to atrakcje odpowiadali wolontariusze z klasy 8b.   Niewątpliwie wszyscy z dużą przyjemnością obejrzeli  przedstawienie oparte na motywie zatargu chłopów z panem Branickim o korzystanie z lasu i łąki.  W zestawieniu z konserwatywnym i niechętnym chłopom właścicielem Branic, Mycielski okazał się człowiekiem postępowym,  przedsiębiorczym i nowoczesnym.

Po spektaklu wszyscy udali się do klubu, by tam obejrzeć wystawę poświęconą dawnym właścicielom łuczanowickiego majątku ziemskiego, której towarzyszył wykład pana Macieja Mieziana. Miłym akcentem na zakończenie imprezy było rozdanie uczestnikom projektu nagród i dyplomów przez kierownika Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta panią Małgorzatę Jezutek oraz podziękowanie za wkład w  popularyzowanie wiedzy o rodzinie Mycielskich wygłoszone przez wnuczkę ostatniego właściciela Łuczanowic panią Marię Środoń.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania: koordynatorom projektu p. Weronice Śliwiak-Motak i pani Natalii Zdadzaj, kierownikowi klubu „Aneks” pani Danucie Radosz oraz  pracownikowi klubu pani  Beacie Radosz.

Anna Adamska

Skip to content