DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 17-10-2017

12 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Na wstępie Dyrektor Szkoły mgr Sławomir Nosek złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie wręczył Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków na danym stanowisku pracy.
W dalszej części spotkania uczniowie klasy IVc zaprezentowali przedstawienie pt. „Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty”, by okazać wdzięczność nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Zwrócili uwagę na niezwykłą rolę nauczyciela w kształtowaniu osobowości ucznia, ponieważ „nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie wraz z uczniami przez szkolne lata”. Podali także humorystyczny przepis na ucznia, którego formowanie jest procesem długofalowym oraz zestaw pomocy niezbędny na stanowisku nauczyciela. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły czwartoklasiści złożyli muzyczne życzenia. Zaśpiewali tytułową piosenkę „Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty”.
Spotkanie zakończyło wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy do życzeń dołączyli kwiaty dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Scenariusz i reżyseria przedstawienia: Maria Piecha
Oprawa scenograficzna: Anita Zakrzewska
Oprawa muzyczna: Maria Porębska
Przygotowanie wystąpienia SU: Dorota Sobczak
Użyczenie nagłośnienia: Robert Bąk
Opieka akustyczna: Filip Bąk (klasa Va)

Skip to content