Aktywna Tablica - 13-05-2018

Informujemy, że szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. Dyrekcja szkoły złożyła w ramach tego programu wniosek do Gminy Miejskiej Kraków, na zakup pomocy dydaktycznych: dwóch interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Montaż interaktywnych monitorów dotykowych przewidziano w pracowni edukacji wczesnoszkolnej – sala nr 1  oraz w pracowni matematycznej – sala nr 36.

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi 14000 zł(80%) oraz deklarowany wkład własny organu prowadzącego szkołę – Gminy Miejskiej Kraków wyniósł 3500 zł(20%), ca daje koszt całkowity 17500 zł.

Interaktywne monitory dotykowe będą stanowiły  nieocenioną pomoc w procesie dydaktycznym. Dzięki podręcznikom i ćwiczeniom w wersji elektronicznej   zajęcia lekcyjne będą wzbogacone  i uatrakcyjnione. Tempo pracy na lekcji można będzie znacznie przyspieszyć wykonując multimedialne ćwiczenia, czas pracy na lekcji będzie tym  samym  efektywniej wykorzystany. Wykorzystując funkcje monitora  w atrakcyjny sposób będą realizowane w pracowni matematycznej treści geometryczne,  uczniowie będą zaangażowani do wykonywania zadań konstrukcyjnych, posługiwania się wirtualnymi przyrządami geometrycznymi. Realizowane treści będą mogły być  wzbogacane filmami tematycznymi (np. Matematyka na faktach), czy programami multimedialnymi (np.Matlandia) , które pozwolą  uczniom lepiej zrozumieć przekazywane treści.

Monitory dotykowe, których szkoła w tym momencie nie posiada będą  bardzo pomocne w pracy z uczniami uzdolnionymi. Korzystając z różnego rodzaju testów on line, zestawów zadań konkursowych, programów interaktywnych zostaną  wzbogacone i poszerzone zainteresowania, uczniowie  zostaną dokładniej przygotowani do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, będą tworzyć prezentacje multimedialne, które zaprezentują swoim kolegom.

W czasie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych monitor dotykowy zostanie wykorzystany do wizualizacji, powtarzania, odtwarzania fragmentów lekcji, które nie zostały opanowane i sprawiają trudności  uczniom. Poprzez ćwiczenia interaktywne  zawierające treści podstawowe  dostosowane dla ucznia mającego trudności będą  uzupełniane braki w wiadomościach w atrakcyjny i ciekawy dla niego sposób.

Skip to content