Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 18-08-2022

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Czwartek 1 września 2022 r.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kaplicy w Wadowie dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły będzie 1 września w czwartek o godz. 1000

Klasy I w II lokalizacji szkoły ul. Łuczanowicka 2a,  duża sala gimnastycza godz.8.00

Klasy II i III w II lokalizacji szkoły ul. Łuczanowicka 2a, godz. 8.00

 • klasa 2a, sala nr 5, piętro
 • klasa 2b, sala nr 6, piętro
 • klasa 2c, sala nr 2, parter
 • klasa 3a, sala nr 3, piętro
 • klasa 3b, sala nr 1, parter
 • klasa 3c, sala nr  10 parter

Klasy IV w I lokalizacji szkoły ul. Jaskrowa 5,  duża sala gimnastycza godz. 900

Klasy V-VIII w I lokalizacji szkoły ul. Jaskrowa 5, godz. 900

 • klasa 5a, sala nr 2
 • klasa 5b, sala nr 22
 • klasa 6a, sala nr 25
 • klasa 6b, sala nr 1
 • klasa 7a, sala nr 36
 • klasa 7b, sala nr 3
 • klasa 8a, sala nr 34
 • klasa 8b, sala nr 33

 

Przypominamy, że podręczniki  i ćwiczenia do religii Rodzice kupują Dzieciom we własnym zakresie. Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 można znaleźć poniżej:

Wykaz podręczników:

Poniżej również zamieściliśmy wykaz niezbędnego wyposażenia ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023:

Wyprawka Pierwszoklasisty:


Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nauczyciel jest obowiązny do dostępności w szkole, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. Poniżej przdstawiamy harmonogram konsultacji i zobowiązujemy uczniów lub ich rodziców, aby celem skorzystania z godziny dostępnosci u wybranego nauczyciela co najmniej dzień przed spotkaniem ze względu na organizację pracy danego nauczyciela w godzinie dostępności poprzez dziennik elektroniczny Librus potwiedzili Państwo i poinformowali nauczyciela o konsultacjach w danym dniu tygodnia:

Czytaj harmonogram konsutacji:


Świetlica szkolna pracuje w dwóch budynkach szkoły:

 •  ul. Łuczanowicka 2a – codziennie od 630 do 1700  z przerwą na zajęcia lekcyjne,
 • ul. Jaskrowa 5 – codziennie od 700 do 1600  z przerwą na zajęcia lekcyjne,

 

Godziny dzwonków:

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych:

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej dla systemu dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów:

Informacje RODO:

Czytaj harmonogram konsutacji:


Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Wszyscy, dla których bliskie i ważne są sprawy krakowskiej edukacji,

U progu roku szkolnego 2022/23 chciałbym złożyć Państwu moje serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności!

Wszyscy jesteśmy świadomi, że będzie to rok pełen szczególnych wyzwań – chociażby tych związanych z edukacją naszych młodych gości zza wschodniej granicy, czy wynikających z wprowadzanych zmian w programach edukacji.

Trzymam mocno kciuki za pomyślną realizację podjętych planów i zobowiązań, za niezawodne powodzenie powziętych noworocznych postanowień, a także za dobrą, inspirującą atmosferę wspólnej pracy każdego dnia. Ze swojej strony chciałbym zapewnić, że w ramach kompetencji gminy dołożę wszelkich starań, aby nasza współpraca przybiegała jak najlepiej i z maksymalnymi korzyściami dla wszystkich pracowników edukacji, jak i uczących się w naszym mieście dzieci i młodzieży.

Niech ten sezon w szkole przyniesie wszystkim Państwu spodziewane efekty i rezultaty, a także szczerą satysfakcję.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 

Skip to content