Informacje

Ubezpieczenie NNW uczniów

Na zebraniu w dniu 8 września Rada Rodziców podjęła decyzję, że uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 będą mieli możliwość ubezpieczenia w Compensie:

Czytaj ogólne warunki ubezpieczenia: 

Czytaj dodatkowe infomracje:


Na mocy porozumienia w sprawie określenia sposobu organizacji udzielania uczniom świadczeń stomatologicznych zawartego przez Gminę Miejską Kraków w związku z realizacją art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami podmiotem realizującym opiekę stomatologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 będzie Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o. o. ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, tel. 126833844.
Gabinet będzie świadczył opiekę stomatologiczną w następujących terminach:

  • Poniedziałek 17.00-18.00
  • Wtorek 12.00-13.00
  • Środa 13.00-14.00

 


„Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem”

Johann Heinrich Pestalozzi

Szanowni Państwo!

            Zwracamy się do Państwa z pomysłem i inicjatywą, która diametralnie odmieni oblicze naszej szkoły. Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny. To Państwa wsparcie i akceptacja dla naszych działań dodają nam skrzydeł. Dzięki zaangażowaniu, Państwa otwartości i myśleniu o przyszłości szkoły nasza placówka zmienia się z dnia na dzień. Bardzo zależy nam na Państwa opinii, na włączeniu się do społecznego dialogu, na postawie życzliwości i zrozumienia dla projektu, jakim jest przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej do budynku przy ulicy Łuczanowickiej 2a od 1 września 2020 r. Dyrekcja szkoły pozostając do Państwa dyspozycji zaprasza Państwa do wyrażania opinii, rozmowy i przedstawienia swoich sugestii i argumentacji. Zapraszamy do konsultacji i włączenia się do dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Czytaj list do Rodziców w sprawie organizacji pracy szkoły od 1 września 2020:

Czytaj terminy konsultacji   Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w godzinach popołudniowych po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu terminu (tel. 126452722).


Duplikat legitymacji szkolnej

Duplikat świadectwa

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 78
Nr konta: 27 1020 2892 0000 5702 0590 6732Tytuł wpłaty: duplikat legitymacji szkolnej dla ucznia (proszę podać imię i nazwisko dziecka)
Zniszczone podręczniki
i materiały dydaktyczne
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 78

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5502 0590 6740

Tytuł wpłaty: wpłata za zniszczony podręcznik
(proszę podać imię i nazwisko dziecka)

 


Pobierz wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022:


Informujemy, że przebywając na terenie szkoły  m.in. podczas uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, zajęć, warsztatów i konferencji itp. mogą być wykonywane fotografie oraz materiały wideo. Wybrane fotografie i ujęcia mogą zostać opublikowane w Internecie, na stronie internetowej szkoły oraz na stronach szkoły, prowadzonych w serwisach społecznościowych (facebook) w celach  związanych z promocją edukacji, sportu, kultury i realizowanych zadań statutowych.  Przebywanie na terenie szkoły podczas ww.  oznacza zgodę na utrwalanie wizerunku. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron internetowych i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także osób, których jest opiekunem prawnym. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres szkola78@op.pl, a dodatkowo – odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych – za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

Sławomir Nosek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 78

Skip to content