Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

                                                                                                                

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
mgr Sławomir Nosek dyrektor, matematyka
mgr Magdalena Górska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Kadula wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Adamska język angielski
ks. mgr Rafał Kuchniak religia
mgr Joanna Bujak język angielski
mgr Marek Domański muzyka
mgr Monika Dziechciowska język polski jako obcy
mgr Joanna Cygan biblioteka
mgr Anna Dragan język polski
mgr Zenobia Gawin świetlica
mgr Katarzyna Grabowska wychowanie fizyczne
mgr Justyna Perlik język angielski
mgr Anna Kosiba matematyka
mgr Monika Jachymek zajęcia szachowe, świetlica
mgr Helena Karolczyk – Wysogląd religia, technika
mgr Dorota Karyś historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
mgr Krystyna Klus edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Korycińska – Furtak matematyka, informatyka
mgr Elżbieta Krowińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Walkiewicz surdopedagog
mgr Grażyna Kryjomska edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Like logopeda
mgr Wiesław Niejadlik wychowanie fizyczne
mgr Barbara Marchut tyflopedagog
mgr Beata Maziak wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Mazur geografia
mgr Marcin Duda technika, informatyka
mgr Maria Piecha język polski
mgr Elżbieta Zaręba świetlica
mgr Barbara Poskrobko religia, plastyka
mgr Barbara Romanik fizyka
Halina Sendor świetlica
mgr Dorota Sobczak biologia, chemia
mgr Beata Szot – Serafin geografia,  przyroda, świetlica
mgr Dorota Sowa edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Szaro pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Tkacz pedagog, świetlica
mgr Marcin Duda informatyka
mgr Anna Wojnarowska język niemiecki
mgr Beata Szot – Serafin geografia
mgr Anna Zagrodzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Anita Zakrzewska język polski

 

 

Skip to content