Rada Rodziców

Przewodniczący RR: p. Mariusz Cabaj
Zastępca : p. Ewa Marzec
Skarbnik : p. Adam Janik

W życie naszej szkoły włączają się rodzice, poprzez współdecydowanie o działalności w ramach Rady Rodziców, udzielaniu pomocy w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, zapewniają opiekę podczas wycieczek, uczestniczą w uroczystościach szkolnych i lekcjach otwartych wspomagając proces wychowawczy.

Informacje:

Dnia 13.09. br odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców.  W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad oddziałowych wybranych w wyborach przez zebranie Rodziców Uczniów danego oddziału ( po jednej osobie z oddziału). Rada Rodziców wysłuchała przedstawionych przez Dyrektora Szkoły mgr Sławomira Noska informacji, dotyczących funkcjonowania szkoły w bieżącym roku szkolnym. Zgodnie z regulaminem, powołano również przewodniczącego, skarbnika i sekretarza Rady Rodziców. Rada Rodziców zaopiniowała także pozytywnie proponowany przez Dyrekcję harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.

 

Skip to content