Zakończyła się rekrutacja do projektu „SZKOLNE EKOPOMYSŁY – edukacja ekologiczna” - 05-06-2019

Zakończyła się rekrutacja szkół podstawowych, przedszkoli oraz nauczycieli w ramach projektu „SZKOLNE EKOPOMYSŁY – edukacja ekologiczna” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, który będzie realizowany w następnym roku szkolnym pod kierunkiem pani Doroty Sobczak w trzech modułach:

Moduł I

Już jesienią pięcioosobowe zespoły (czterech uczniów klas VIII szkół podstawowych + jeden nauczyciel-opiekun) z 25 krakowskich szkół podstawowych wezmą udział w zajęciach laboratoryjno-warsztatowych w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, teście wiedzy i konkursie proekologicznym, a także wyjeździe studyjnym do Ojcowskiego Parku Narodowego w ramach zajęć terenowych „Woda w Twojej rzece”.

Moduł II

Uczniowie 10 szkół podstawowych wezmą udział w warsztatach ekologicznych, które zostaną przeprowadzone przez nauczycieli biorących udział w projektach edukacji ekologicznej w latach 2015–2018. Dzięki specjalnie przygotowanym zestawom dydaktycznym zostaną przeprowadzone trzygodzinne zajęcia dodatkowe, a efektem wspólnej pracy uczniów z nauczycielem będzie proekologiczna gra terenowa rozegrana na terenie szkoły.

Moduł III

Najnowsze aplikacje, kamery mikroskopowe i walizki ekologiczne, a nawet filmiki lubianych przez dzieci Youtuberów – to tylko niektóre narzędzia, które pomogą nauczycielom zachęcić uczniów do dbania o środowisko wokół nas. Będą mogli je poznać podczas warsztatów, które odbędą się w Zespole Szkół Chemicznych. W ich trakcie nauczyciele zostaną zaznajomieni z innowacyjnymi metodami nauczania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takimi jak m.in. plickersy, miMind czy padlet. Będą mogli poznać także ciekawe scenariusze zajęć oraz metody motywowania uczniów do dbania o przyrodę. Do ich wykorzystania będą ponadto materiały edukacyjne, ciekawe strony internetowe oraz nagrania wyjątkowych Youtuberów, które pozwolą na lepsze przyswojenie wiedzy przez uczniów.

Czytaj wyniki rekrutacji:

 

 

Skip to content