„W poszukiwaniu Polski” - 19-05-2022

Encyklopedie, podręczniki, słowniki i wykłady… to tylko niektóre pomoce dydaktyczne, które pomagają nam w poszerzaniu naszej wiedzy historycznej. Czasami jednak te suche fakty to za mało. Historię, która jest nauką życia, trzeba poczuć całym sobą, doświadczyć i zrozumieć. W związku z tym uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w projekt SUWAK.

Projekt ten jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. W ramach tej akcji 20 maja 2022 roku odbędzie się dla uczniów klas starszych gra terenowa pod hasłem: „W poszukiwaniu Polski”. Jej celem jest uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważna i przełomowa była uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 maja. Mamy nadzieję, że każdy uczeń rozwiązując różne zadania, zdobywając kolejne punkty i pokonując wyzwania dostrzeże, że nauka historii może być połączona z zabawą, a mądrość historyczna jest dla nas lekcją na tu i teraz.

Skip to content