Sukces naszych uczniów - 26-06-2018

SEJM USTANOWIŁ ROK 2018 ROKIEM KONFEDERACJI BARSKIEJ

KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW w Krakowie przy współorganizacji nauczycielki WANDY SILEZIN zaprosił uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym WIARA I WOLNOŚĆ”   Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej – szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772”

 HONOROWY PATRONAT

Jerzy Fedorowicz – Senator RP
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka RP
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jacek Krupa  – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski  –   Prezydent  Miasta Krakowa
Dr hab. Filip Musiał – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Bartłomiej Kocurek – Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie
prof. Czesław Dźwigaj – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Celem konkursu było uczczenie 250 rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej, zwiększenie świadomości uczniów na temat wydarzeń mających miejsce w Krakowie i Ziemi Krakowskiej w latach 1768-1772 oraz poznanie historii i roli Klasztoru Kapucynów w okresie Konfederacji.

Udział uczniów naszej szkoły w konkursie był wyrazem troski nauczycieli o uwrażliwienie patriotyczne poprzez rozbudzanie u wychowanków zainteresowania tematyką niepodległościową Polski i Małej Ojczyzny. To również okazja do rozwoju inwencji twórczej, integracji dzieci, nauczycieli, rodziców i dziadków.

     Przyswojeniu tematyki towarzyszyły liczne wycieczki po Krakowie przybliżające uczniom miejsca związane z tym pierwszym zrywem niepodległościowym o narodowym i religijnym charakterze, spotkania, lekcje muzealne, zdjęcia, reprodukcje i prezentacje multimedialne. Szczególnie pomocna okazała się szeroka bibliografia przygotowana przez panią Martę Ślusarek z Pedagogicznej Biblioteki im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wyjątkowe zaangażowanie w organizację konkursu pani WANDY SILEZIN, jej troska i pomoc nauczycielom zaowocowały sukcesem uczniów naszej szkoły z kl.1a, 2b, 4a, 6a, 7b,  którzy zostali LAUREATAMI konkursu otrzymując okolicznościowe ryngrafy przygotowane przez Urząd Miasta Krakowa, dyplomy specjalnie zaprojektowane na tę okazję przez prof. Czesława Dźwigaja, publikacje tematyczne związane z Konfederacją Barską, książki od Rzecznika Praw Dziecka oraz zestawy upominków od Honorowych Patronatów z Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, a szkoła PUCHAR Małopolskiego Kuratora Oświaty.

     Wyróżnieni zostali również uczniowie z zespołu „JASKIERKI”, którzy na GALI  FINAŁOWEJ rozdania nagród konkursowych zaprezentowali program artystyczny.

Szkolni opiekunowie konkursu:

Dorota Sowa, Anna Zagrodzka, Anita Zakrzewska,  Anna Dragan;

Czytaj o wydarzeniu na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie:

 

Skip to content