Spotkanie z policjantem - 17-01-2023

Kodeks Rowerzysty bez tajemnic – spotkanie z policjantem dla uczniów klasy IV a i IV b

Dnia 12 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie edukacyjno – profilaktyczne uczniów klas IV a i IV b z pracownikami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Celem spotkania było propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze oraz inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci. Policjanci rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz radzili, jak unikać niebezpieczeństw, na które narażeni są pokonując codzienną drogę do szkoły i domu. Zwrócili też uwagę na obowiązek używania elementów odblaskowych oraz przypomnieli, jak wygląda pełny ubiór rowerzysty. Stróże prawa wyjaśnili uczniom, co w praktyce oznacza zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Na zakończenie prelekcji uczniowie zadawali funkcjonariuszom pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Skip to content