Serdeczne gratulacje - 08-12-2022

Nasz nauczyciel Pan Marcin Duda najlepszy w Polsce!
W ramach pierwszej edycji konferencji o cyfrowej edukacji – CEE Edu Digital Summit Lublin 2022 – został ogłoszony konkurs dla nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było stworzenie wymarzonego scenariusz lekcji z wykorzystaniem sprzętu Laboratoriów Przyszłości.

Jury złożone z ekspertów – edukatorów z Centrum GovTech Polska oraz Związku Cyfrowa Polska– wyłoniło zwycięskie prace.
Pierwsze miejsce w Polsce w kategorii : „Nauczyciele” zajął p. Marcin Duda.
W imieniu całej społeczności szkolnej SP78 Panie Marcinie proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w pracy z dziećmi.
Nagrody wręczali: Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Centrum GovTech oraz Michał Kanownik prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Janusz Cieszyński oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Patronat medialny sprawują: Polska Agencja Prasowa oraz Radio Lublin.
Skip to content