Projekt uczeń- obywatel - 14-12-2021

Projekt uczeń- obywatel to cykl spotkań samorządowych. W roku szkolnym 2021/22 w projekcie edukacyjnym biorą udział uczniowie klasy 8B i 8C. Projekt przewiduje zapoznanie uczniów ze strukturą i funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblu dzielnicowym i miejskim.

Uczniowie spotkają się z przedstawicielami rady dzielnicy, radnymi miasta Krakowa. Uczestniczyć będą również w sesji rady miasta Krakowa. Opiekunami tego przedsięwzięcia są pani Teresa Kwinta z centrum młodzieży im. Dr. Henryka Jordana i Teresa Grzybowska z młodzieżowego domu kultury im. K.I Gałczyńskiego oraz nauczyciel naszej szkoły pani Dorota Karyś. Projekt Uczeń Obywatel jest doskonałą okazją do wpajania właściwej postawy obywatelskiej od najmłodszych lat. Wzorce które przekażemy młodzieży dzisiaj mogą zaowocować w przyszłości.

Skip to content