Perełki historii - 15-12-2022

Perełki historii to ciąg wydarzeń, akcji i lekcji poświęconych ważnym momentom w historii kraju, Europy czy całego świata. Od września odbyło się wiele inicjatyw, które realizowane były w klasach IV – VIII pod czujnym okiem p. Karyś i p. Dragan.

Na początku września, aby upamiętnić rocznicę wybuchu II wojny światowej uczniowie klasy 8b przygotowali prezentacje, w których pokazali, jak współczesne, młode pokolenie postrzega te wydarzenia i na ile się utożsamia z emocjami bohaterów takich jak: Alek, Rudy czy Zośka. Kolejna perełka, która pojawiła się w naszym kalendarzu to 11 listopada. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w akademii i włączyli się w patriotyczny konkurs pieśni. Ważną datą był wczorajszy dzień – 13 grudnia. 41 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wojenny. Władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”. Wojskowy zamach stanu kosztował życie co najmniej kilkudziesięciu Polaków. Aby przypomnieć uczniom klas VI – VIII te wydarzenia, stworzony został film przez ucznia klasy 8b, w którym w wymowny sposób komentowane są wydarzenia tamtej nocy. Perełki pojawiają się także w ramach lekcji języka polskiego, kiedy omawiając utwór literacki, szukamy kontekstów historycznych i staramy się wskazać na silną więź między polską literaturą a dziejami kraju. Oczywiście wspomnieliśmy także o rocznicy powstania listopadowego. Ponadto poszukiwaliśmy też na mapie wydarzeń istotnych dla naszej małej lokalnej społeczności, aby zaciekawić młodych sekretami przeszłości.  Po świętach wrócimy z drugą odsłoną perełek, aby spojrzeć na Nowy Rok w perspektywie historycznych wydarzeń.

Skip to content