Oferta zajęć - 04-09-2022

W roku szkolnym 2022/2023  za zgodą Wydziału Edukacji Miasta Krakowa organizowana jest rekordowa liczba zajęć służących rozwojowi potencjału uczniów i objęcia wszechstronną pomocą  każdego ucznia naszej szkoły w szczególności: nauka gry w szachy, tańczę w Krakowie, zajęcia programowania, basen, program Future4me! Krakowski program nauki języka angielskiego, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia wspomagające oraz zajęcia z  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( w grupie do 5 osób), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów (w grupie do 8 osób), zajęcia logopedyczne oraz   zajęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć w naszej szkole i korzystania z szerokiej gamy  różnych odziaływań, rodzaju zajęć i form pracy służących rozwojowi potencjału uczniów na każdym poziomie edukacyjnym.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele życzą naszym uczniom dobrego  wykorzystania  możliwości oferowanych przez szkołę w roku szkolnym 2022/2023.

Czytaj oferta zajęć: 

Czytaj organizacja świetlicy:

Czytaj zajęcia pozalekcyjne sportowe:

 

 

Skip to content