MALI MATEMATYCY. GDZIE KRYJE SIĘ MATEMATYKA? - 07-06-2024

Uczniowie klasy 2b ukończyli projekt „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” realizowanego w roku szkolnym 2023/2024 w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Podczas realizacji zadań uczniowie odkrywali praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Ćwiczyli odczytywanie godzin, poznawali jednostki miar i wag oraz nauczyli się prowadzić obliczenia pieniężne. Poznali również sposoby na powrót do strefy komfortu w chwilach napięcia emocjonalnego związanego ze strachem, lękiem i złością. Udział w projekcie umożliwił uczniom rozwój kompetencji społecznych oraz umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.

dyplom

certyfikat

Skip to content