Krakowski Tydzień Dobrego Słowa - 09-02-2019

W dn. od 4 do 8 lutego 2019 r. nasza szkoła uczestniczyła w obchodach Krakowskiego Tygodnia Dobrego Słowa. Celem kampanii jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w środowisku szkolnym oraz promowanie pozytywnej komunikacji.

Na zajęciach uczniowie rozmawiali z nauczycielami o mocy sprawczej słowa, problemie tzw.”hejtu”
i sposobach przeciwdziałania temu zjawisku. Uczniowie wraz z nauczycielami wypracowywali rozwiązania wzmacniające dobrą komunikację. Zależy nam , by dzieci wiedziały, że codziennie mają wybór między dobrym a złym słowem. Pragniemy, aby w świat niosły tylko takie słowa, które budują człowieka i zachęcają go do czynienia dobra. W ramach udziału w kampanii uczniowie stworzyli: tablice z miłymi tekstami skierowanymi do bliźnich, wykonali plakaty promujące dobre słowa, śpiewali pozytywne piosenki. Uczniowie – zainspirowani przez nauczycieli – udowodnili sami sobie, że można do siebie mówić dobrze i pozytywnie. W naszej szkole codziennie, przez cały rok szkolny kładziemy nacisk na dobre wychowanie i kulturę zachowania. Nasze działania mają przyczynić się do zbudowania w szkole wspólnoty, którą tworzą osoby empatyczne i otwarte na drugiego człowieka.

Skip to content