Budżet Obywatelski – liczymy na Państwa głosy - 26-09-2023

Zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego na naszą szkołę. Będziemy wdzięczni za każdy oddany głos przez uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców i przyjaciół szkoły oraz przyszłych uczniów, gdyż głosować mogą również dzieci. To dzięki Państwu będziemy mogli spełniać marzenia najmłodszych i zmieniać się z myślą o naszych uczniach i mieszkańcach.

W tym roku złożyliśmy projekt autorstwa Pani wicedyrektor Magdaleny Górskiej wybudowania strefy edukacyjno – wypoczynkowej (Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie):

Projekt nr 4 – Strefa edukacyjno- wypoczynkowa  przy szkole  SP78, ul. Jaskrowa 5 (budżet 150 000 zł)

Projekt zakłada utworzenie strefy edukacyjno-wypoczynkowej.  Będzie to zielona przestrzeń z małą architekturą  do spędzania wolnego czasu, przerw międzylekcyjnych, prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu w zamkniętym dziedzińcu SP78. Stwórzmy razem warunki do odpoczynku, czytania dobrej książki, przestrzeni do rozmowy dla uczniów naszej szkoły i lokalnych mieszkańców. 

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach od 22 września do 6 października 2023.

Głosować można niezależnie ile masz lat:

– elektronicznie www.budzet.krakow.pl.  – Aby oddać swój głos  należy się zarejestrować, a następnie zalogować do systemu.

– osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Aby głos był ważny należy wybrać sześć projektów trzy o charakterze ogólnomiejskim (w szczególności projekt 183 – Niechże się każdy dowie, że remontujemy Dwór w Wadowie) i trzy o charakterze dzielnicowym (oczywiście nasz projekt 4  Strefa edukacyjno- wypoczynkowa  przy szkole  SP78 i np 8-nakładka Za Ogrodem oraz 9 – spotkanie z Kabaretem w Wadowie) oraz przyznać im od 1-3 punktów. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.  Głosować na projekty dzielnicowe mogą wyłącznie mieszkańcy dzielnicy.

Czytaj jak głosować:

Wykaz punktów do głosowania:

Planowana strefa edukacyjno-wypoczynkowa, byłaby idealnym uzupełnieniem dla obecnej infrastruktury (plac zabaw, boisko Orlik, siłownia plenerowa) i umożliwiłaby całym rodzinom wspólne spędzanie czasu według indywidualnych preferencji. Teren ten mógłby być również wykorzystywany przez młodzież i lokalną społeczność do wypoczynku na świeżym powietrzu w godzinach pracy placówki. Efekty realizacji zadania: wzbogacenie ekosystemu miejskiego, zwiększenie atrakcyjności okolicy, nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych, integracja społeczeństwa.

Skip to content