BBC NEWS - 20-03-2022

W BBC News można oglądnąć reportaż dotyczący działań podjętych przez SP78  w Krakowie dotyczących pomocy naszym rówieśnikom z Ukrainy. To tutaj zawiązywane są nowe przyjaźnie i stwarzane są działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa, prawa do nauki i współpracy na linii uczeń, nauczyciel  i rodzic. To tutaj jesteśmy wdzięczni społeczności szkolnej za okazywaną każdego dnia pomoc nowym uczniom. Rozwiązania organizacyjne krakowskiej edukacji, w szczególności w naszej szkole tworzenie oddziału przygotowawczego w klasach 4-6, zatrudnienie asystenta międzykulturowego, dodatkowe godziny języka polskiego jako obcego, aby dzieci z Ukrainy mogły uczyć się polskiej szkole są doceniane w świecie:

Oglądaj reportaż:

Skip to content